10 februari 2022

Na de langste formatie in de geschiedenis, is het kabinet inmiddels van start gegaan. Eind vorig jaar is het coalitieakkoord gepresenteerd. Uit dat akkoord blijkt welke plannen er voor de komende jaren zijn. Ook op fiscaal gebied zijn er plannen gemaakt. Het coalitieakkoord blinkt echter niet uit van de fiscale maatregelen. In deze blog neem ik u graag mee in een aantal (missende) plannen.

Motorrijtuigenbelasting

Laat ik beginnen met wellicht de grootste fiscale hervorming die wel in het coalitieakkoord is opgenomen. In deze periode zullen voorbereidingen getroffen worden om motorrijtuigen niet meer te belasten op basis van het bezit, maar op basis van het gebruik. Dat vraagt om een behoorlijke aanpassing van ons systeem. Dat het kabinet die stap wil zetten is naar mijn mening alleen maar toe te juichen. De aanloop is echter lang, uiterlijk in 2030 zal dit systeem worden ingevoerd is nu het plan. Let op: een plan. Verder ben ik niet sceptisch hoor, maar weet u wie de minister van Infrastructuur en Waterstaat is? Mark Harbers (VVD). Laat de VVD nu al jaren de overgang naar betalen naar gebruik tegenhouden. En daarbij, Mark Harbers zei  in maart 2021 nog het volgende: ‘Betalen naar gebruik doen we al. Dat heet accijns. Rekeningrijden is een boete om naar je werk te gaan.’ Misschien ben ik toch sceptisch.

In het verlengde daarvan: het plan is om de belastingvrije kilometervergoeding te verhogen. Die maximale belastingvrije vergoeding is nu € 0,19 p/km. Met de snel stijgende (auto)kosten van de laatste jaren lijkt me dat dan ook geen overbodige stap. Goed plan kabinet!

Gemiste kansen

In het coalitieakkoord blijven veel fiscale plannen wat op de vlakte. Op zichzelf heb ik daar niet zo’n moeite mee. Het was nu eenmaal de bedoeling om een akkoord op hoofdlijnen te bereiken. Tot zo ver prima. Maar helaas blijven veel maatregelen wel heel erg op de vlakte en ik moet dan ook maar zien wat daarvan terecht gaat komen. Hieronder een opsomming van een aantal voorbeelden.

Wet DBA

Ik denk bijvoorbeeld aan de wet DBA, het zzp-dossier. Inmiddels is zo’n 6 jaar geleden dat de wet DBA werd ingevoerd. Handhaving vindt nog steeds alleen plaats in uitzonderlijke gevallen, als sprake is van ‘evidente kwaadwillendheid’. En het aantal zelfstandigen neemt alleen maar toe. Dit dossier loopt inmiddels al veel te lang. Ik had dan ook verwacht dat het coalitieakkoord op dit punt echt veel concreter zou worden. Mijn verwachting hiervan: als de criteria voor zelfstandigheid niet worden herijkt, is de status van dit dossier aan het einde van de regeerperiode onveranderd.

Box 3

Door een zeer urgente uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 is de laatste tijd al veel geschreven over box 3. De belasting over het bezit van vermogen, waaronder spaargeld en beleggingen. Het kabinet was van plan box 3 per 2025 te hervormen. Vanaf 2025 zou belasting betaald moeten worden over het werkelijke rendement en niet over het forfaitaire rendement. Door de uitspraak van de Hoge Raad verandert dit plan fors. Waarom ik dit een gemiste kans noem? In zekere zin wordt het kabinet nu al in het hemd gezet. Er zijn jaren overheen gegaan en steeds werd gezegd dat de Belastingdienst het niet aan kon. Maar nu zal het onder druk alsnog moeten. Uitstellen tot 2025 is geen optie meer.

Inkomstenbelasting

Tot slot lijkt een herziening van het fiscale systeem te schitteren door afwezigheid. De inkomstenbelasting had al jaren geleden herzien moeten worden. Niet alleen box 3. Ook de behandeling van de eigen woning. Het is een gedrocht van jewelste geworden. Als belastingadviseur heb je meer dan een dagtaak als je specialist ‘Eigen woningregeling’ bent. Oh, ja, en wat is er nog over van de opmerking van de voormalig Staatssecretaris in de kamerbrief van 1 oktober 2021: ‘Het wetsvoorstel (excessief lenen) heeft betrekking op het vermogen in box 2. Dit betekent dat het wetsvoorstel in de ogen van het kabinet gezien moet worden binnen de context van de bredere discussie over de fiscale behandeling van vermogen die in de formatie kan worden gevoerd.’ Het lijkt erop dat die discussie niet is gevoerd of men de weg van de minste weerstand heeft gekozen.

Wat er werkelijk fiscaal gaat gebeuren, is niet geheel te voorzien. Waar nodig kunnen wij wel met u meedenken hoe u kunt inspelen op de fiscale ontwikkelingen. Raadpleeg daarom tijdig uw adviseur of neem contact op met Van Ree Finance Consultants. Wij zijn u graag van dienst!

Govert Meerkerk

mr. G.C. (Govert) Meerkerk
Belastingadviseur
gmeerkerk@vanreefc.nl