27 november 2023

Bent u dga en haalt u salaris uit uw bv? Dan is voor u van belang dat de wet vanaf 1 januari 2023 is gewijzigd. Dit heeft mogelijk gevolgen voor uw salaris in 2023. Het dga-salaris wordt in 2023 naar verwachting één van de speerpunten uit de controle van de Belastingdienst. Daarom is het tijd om in actie te komen!

Het salaris van een dga

Een dga verricht in de meeste situaties werkzaamheden voor zijn of haar eigen BV. Daarvoor moet de dga worden beloond. Zonder wetgeving op dat gebied zal de dga het salaris fiscaal zo optimaal mogelijk vaststellen. Het kan dan bijvoorbeeld slim zijn om geen salaris maar dividend uit te betalen tegen een lager tarief. Maar u voelt het natuurlijk wel aan; daar is wetgeving voor. Dat is de gebruikelijk loonregeling.

Gebruikelijk loonregeling

Wat houdt de gebruikelijk loonregeling concreet in? Het loon van een dga moet tenminste het hoogste bedrag zijn van:

  1. het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  2. het loon van de meestverdienende werknemer van de BV of een verbonden lichaam; of
  3. € 51.000 (normbedrag 2023).

Meest vergelijkbare dienstbetrekking

Maar let op! Als het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het loon van de meestverdienende werknemer dan mag het loon gelijk zijn aan de meest vergelijkbare dienstbetrekking. En wat is er nu veranderd in 2023 vraagt u zich af? Tot eind 2022 mocht het salaris 25% lager zijn dan het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. In 2023 moet dat tenminste gelijk zijn. In veel situaties moet het salaris dus omhoog.

Discussie over het belang 

U moet als dga de hoogte van het salaris wel kunnen onderbouwen. Daar zit het belang voor u als dga. En dat zorgt in de praktijk vaak voor discussie. Want wanneer is een dienstbetrekking nu het meest vergelijkbaar? Dat kan ik illustreren aan de hand van een arrest van Hof Amsterdam

De casus

De dga was businessdirecteur van enkele ondernemingen binnen een groot concern. De dga voert aan dat de dienstbetrekking het meest vergelijkbaar is aan een vestigingsdirecteur. Volgens het hof is een vestigingsdirecteur met een vergelijkbaar aantal werknemers onder zich niet per definitie meest vergelijkbaar. De aard en verantwoordelijkheden van de functie zijn relevanter volgens het hof. Daarom stelt de inspecteur het loon terecht op het loon van de meestverdienende werknemer.

Een goed dossier

De wijziging van 2023 is een goed moment om het salaris nog eens tegen het licht te houden. En als u een lager salaris wilt uitbetalen dan de meestverdienende werknemer, dan moet er een goed verhaal zijn. Een goed dossier is het halve werk!

Heeft u vragen over uw salaris voor 2023? Neem dan gerust contact met ons op.

Govert Meerkerk

Govert Meerkerk
Belastingadviseur
Ook bereikbaar via 0343-415940