29 augustus 2018

Heeft u ook een leerling in dienst die één of twee dagen per week naar school gaat? Bijvoorbeeld een leerling die de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL), HBO Techniek of praktijkonderwijs volgt? Dan is de subsidieregeling praktijkleren van toepassing met een subsidiebedrag van € 2.700 op jaarbasis. Mooi meegenomen of juist cruciaal bij het aanbieden van praktijkleerplaatsen. Waarschijnlijk is deze regeling u wel bekend. Maar benut u daarmee alle mogelijkheden van het aanbieden van praktijkleerplaatsen?

Een grote kans dat uw bedrijf verplicht is om een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) te volgen. Dit is verplicht wanneer de bedrijfsactiviteiten van de onderneming genoemd worden in de werkingssfeer van de cao. Een cao houdt in dat er bovenop de wettelijke regeling ook allerlei aanvullende arbeidsvoorwaarden voor de werknemers geregeld worden. Denk daarbij aan een pensioenregeling, regels rondom overwerk en vrije dagen, maar ook aan een regeling op het gebied van scholing. Al deze extra regelingen zorgen ervoor dat de kosten voor de werkgever hoger zijn dan in het geval er geen sprake zou zijn van een cao.

Extra subsidie BBL-ers

Er is echter een mogelijkheid om een flink voordeel te behalen ondanks het verplicht volgen van de cao: een scholingsfonds! Vooral voor BBL-ers bestaan er vaak subsidies. Voorbeeld hiervan is de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking (OOM) die van toepassing is bij metaalbewerkingsbedrijven. Per leerling ontvangt een bij het OOM aangesloten werkgever € 2.300 per schooljaar. Hoveniersbedrijven met werknemers die een BBL-opleiding volgen op niveau 2, 3 of 4 komen ook voor subsidie in aanmerking. Voor het eerste schooljaar is het subsidiebedrag € 3.000, voor het tweede schooljaar € 2.000, en voor het derde schooljaar € 1.000. Echter, niet alle scholingsfondsen bieden subsidies voor leerlingen. Het is dus goed om na te gaan of er in uw situatie wel of geen sprake van is.

Extra subsidie branchekwalificerende opleidingen

Naast langdurige opleidingstrajecten als BBL bestaan er vanuit scholingsfondsen ook subsidies voor branchekwalificerende opleidingen. Een voorbeeld is de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer (SOOB) die subsidies geeft voor een uitgebreide keuze uit opleidingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Rijoptimalisatie en Basisveiligheid VCA, maar ook aan een opleiding Bedrijfsmanagement. Als u hiervan gebruik kunt maken, kan het u een aardig bedrag besparen. In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om de subsidie aan te vragen voordat de opleiding start. Let dus altijd op de voorwaarden.

Wilt u weten of u alle mogelijkheden benut van het aanbieden van praktijkleerplaatsen? Neem daarvoor gerust vrijblijvend contact op met één van onze HR-consultants.

 

M. (Rien) van Koeveringe RPP
Senior HR Consultant
rvkoeveringe@vanreehrc.nl