18 mei 2022

Praktijkvoorbeeld testament

In mijn praktijk als estate planner zijn testamenten vaak onderwerp van gesprek. Pratend met iemand over het testament hoor ik vaak de opmerking: “Ik heb het goed geregeld”. Bij doorvragen blijkt dan vaak dat men niet (meer) precies weet wat er in het testament staat. Vaak blijkt het testament ook nogal oud te zijn, niet zelden nog van de vorige eeuw. Dat is een risico.

Onlangs sprak ik een stel, dat in hun testament een stichting als executeur had benoemd. Op zich prima. “Maar,” vroeg ik, “Waarom hebben jullie elkaar niet als executeur benoemd? Het minste wat je na het overlijden van je partner wilt, is toch zorgen voor zijn of haar uitvaart? Begrijpelijk als u daar niet bij heeft stilgestaan.”

Uitspraak Gerechtshof over testament

Gelukkig waren deze mensen zo wijs om hun testament tijdig te laten controleren. Gebeurt dat niet, dan kunnen nabestaanden voor verrassingen komen te staan. Dat blijkt wel uit een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 22 maart 2022.

Wat was er aan de hand? De overledene (hierna noem ik hem: erflater) heeft in 2006 een testament gemaakt. Daarin benoemde hij zijn echtgenote tot enig erfgenaam, onder de voorwaarde dat hun huwelijk bij zijn overlijden nog in stand zou zijn. Als dat niet zo was, was zijn broer enig erfgenaam. Erflater is in 2009 gescheiden en hertrouwd. Hij heeft met zijn nieuwe echtgenote twee kinderen gekregen. Intussen heeft erflater een concepttestament laten opstellen, waarbij hij zijn echtgenote en kinderen tot erfgenaam benoemde, maar dat testament is nooit getekend.

De echtgenote is van mening dat dit een vergissing is. Zij en de kinderen zijn erfgenaam. Erflater had volgens haar de bedoeling zijn broer alleen tot erfgenaam te benoemen voor het geval hij bij zijn overlijden niet gehuwd zou zijn en geen kinderen zou hebben. Het Gerechtshof ging daar niet in mee: erflater was in zijn testament niet vooruitgelopen op een eventueel hertrouwen. Ook het concepttestament kan het Hof niet verleiden: het is niet uitgesloten dat erflater uiteindelijk niet wilde wat er in het concepttestament stond en daarom niet heeft getekend. Het Hof besliste dat de broer de enige erfgenaam was.

Ons advies over testamenten

Sta je nooit stil bij je testament? Haal het dan eens uit de kast en laten we het samen doornemen.

B.W. (Wim) Boerman RB REP
Estate planner | Belastingadviseur
wboerman@vanreefc.nl