18 juli 2018

Ooit huwelijkse voorwaarden opgesteld en er daarna niet meer naar gekeken? Ook niet toen u uw testament liet opstellen? Geen uitzonderlijke situatie. Toch kan het up-to-date houden van uw huwelijkse voorwaarden en testament u veel geld besparen. Onlangs deed de rechtbank Noord-Holland nog een opmerkelijke uitspraak in een situatie waarbij de huwelijkse voorwaarden helaas niet up-to-date waren. Met een groot fiscaal nadeel tot gevolg.

De situatie was als volgt: in 2006 heeft een notaris voor een echtpaar huwelijkse voorwaarden opgesteld. Daarin werd een regeling opgenomen met het oog op overlijden. Vast staat dat deze regeling het beste paste bij de situatie waarin het echtpaar in 2006 verkeerde. In 2011 wordt één van de echtgenoten ongeneeslijk ziek. Het echtpaar gaat in 2012 weer naar de notaris. Dit keer om over testamenten te spreken. De situatie van het echtpaar was inmiddels zo gewijzigd dat de in 2006 in hun huwelijkse voorwaarden opgenomen regeling in deze vorm niet meer noodzakelijk was en zelfs fiscaal heel nadelig zou uitpakken als de zieke echtgenoot zou overlijden. Echter, de notaris besteedt geen aandacht aan de huwelijkse voorwaarden. In 2016 overlijdt de zieke echtgenoot en de aangifte erfbelasting wordt opgelegd. En u raadt het al: een kleine wijziging van de huwelijkse voorwaarden zou een groot bedrag aan erfbelasting hebben uitgespaard. Maar helaas, in 2012 en daarna, heeft niemand aan de huwelijkse voorwaarden gedacht.

Door de in de huwelijkse voorwaarden opgenomen regeling iets aan te passen, zou het fiscale nadeel dus zijn omgezet in een voordeel. De echtgenoten wisten dit niet en de notaris heeft er bij het bespreken van het testament geen aandacht aan besteed. Hij heeft zelfs helemaal niet naar de huwelijkse voorwaarden gekeken. Had hij dat wel gedaan en daarover met het echtpaar hebben doorgesproken, dan zou hem direct duidelijk geweest zijn dat een wijziging van de huwelijkse voorwaarden noodzakelijk was. De stelling in deze rechtszaak was: daar had de notaris toch aan moeten denken? Nou, blijkbaar niet. De rechtbank oordeelde dat hij niet tekort was geschoten in zijn zorgplicht.

Wilt u uw testament laten opstellen of aanpassen? Kom dan eerst eens met ons praten. Wij hebben niet alleen een frisse kijk op uw testament, maar ook een brede blik op het geheel van uw toekomstige nalatenschap.

 

B.W. (Wim) Boerman RB REP
Register estate planner/register executeur
wboerman@vanreeacc.nl