9 november 2021

De derde dinsdag van september, 21 september 2021, was het Prinsjesdag. Op deze dag wordt de Miljoenennota door de Minister van Financiën overhandigd aan de Tweede Kamer. De Miljoenennota is de begroting van het (demissionaire) kabinet voor het aankomende jaar. Een onderdeel van deze jaarlijkse terugkerende begroting is het Belastingplan. Maar wat wil het kabinet nu veranderen aan de belastingen terwijl het demissionair is? Ik wil in mijn blog ingaan op één aspect van de plannen die er zijn, namelijk wat het kabinet wil regelen voor de thuiswerkers.

 Het nieuwe werken

Ook al zijn we het misschien bijna vergeten, op kantoor werken met de daarbij horende vaste reiskostenvergoeding was voor de coronapandemie heel normaal. Inmiddels is thuiswerken een heel bekend begrip geworden in Nederland. Wie hoor je nu niet over thuiswerken? Nu vanuit het kabinet de afgelopen jaren het advies was om thuis te werken, hebben de werknemers aan het thuiswerken geproefd. En de werkgever heeft minder werkplekken nodig op kantoor.

 Thuiswerkvergoeding

Maar het thuiswerken kost de werknemer natuurlijk ook wat. Denk aan extra energiekosten, wc-papier of koffie. U als werkgever wilt daar natuurlijk wel in tegemoetkomen en een vergoeding geven. Tot en met 2021 is deze vergoeding geheel belast voor de loonheffing, tenzij u deze aangewezen heeft in de vrije ruimte en de drempel niet zal overschreden worden. Het kabinet wil hier echter in tegemoetkomen, ook omdat naar verwachting ook na de coronapandemie thuiswerken meer zal worden gedaan dan voor de crisis.

In het Belastingplan 2022 is opgenomen dat vanaf 2022 de thuiswerkers een belastingvrije vergoeding kunnen ontvangen van € 2,- per dag. Deze vergoeding hoeft u dan niet aan te wijzen in de vrije ruimte. Wanneer er ten minste 128 dagen thuisgewerkt wordt, mag er ook een vaste vergoeding uitbetaald worden. Bij deze berekening mag er dan vanuit gegaan worden dat de werknemer maximaal 214 dagen per jaar thuiswerkt.

Voorbeeldberekening vaste thuiswerkvergoeding

Wanneer de werkgever met de werknemer overeenkomt dat er 2 dagen in de week thuisgewerkt gaat worden en 3 dagen op kantoor, dan wordt de berekening voor de uit te betalen vaste thuiswerkvergoeding per maand als volgt. 2 dagen / 5 dagen x 214 dagen = 86 dagen wordt er maximaal thuisgewerkt. De vergoeding is dan 86 dagen * € 2 / 12 maanden = € 14 per maand. Over de andere drie dagen kan dan naar rato een vaste reiskostenvergoeding uitbetaald worden.

Wat te doen met de reiskostenvergoeding?

Ook als uw werknemer een deel van de dag thuiswerkt mag u de thuiswerkvergoeding uitbetalen. Er mag dan echter geen reiskostenvergoeding berekend worden voor de kilometers die de werknemer naar kantoor maakt. De halve dag thuis of op kantoor wordt dan als hele dag gezien. Uw werknemer moet wel kiezen wanneer of hij een reiskostenvergoeding of een thuiswerkvergoeding voor die dag wil ontvangen. Beide vergoedingen op één dag, dat gaat niet!

De DGA en zijn kantoor aan huis

Bent u DGA en werkt u dagelijks vanuit uw “kantoor” aan huis? Dan zou deze vergoeding ook aan u onbelast door uw BV uitbetaald kunnen worden. U bent als DGA namelijk werknemer van uw BV. Dat betekent dat voor u de normale regels in de loonbelasting gelden, waaronder de nieuwe thuiswerkvergoeding vanaf 2022.

Bent u benieuwd of en wat er nog meer in het Belastingplan 2022 op u betrekking heeft? Neem dan contact op met een van de adviseurs van Van Ree Finance Consultants.

A. (André) van de Weerd RB
avdweerd@vanreefc.nl

Junior Aangifte Adviseur