25 september 2019

Actueel inzicht is essentieel gezien de snelle ontwikkelingen binnen de fysiotherapie

De wereld van de fysiotherapie is constant in beweging. Als praktijkhouder wilt u deze ontwikkelingen op de voet volgen, om binnen uw praktijk op het juiste moment de juiste beslissingen te kunnen nemen. De rol van de zorgverzekeraar wordt steeds bepalender, de (online) zichtbaarheid van uw praktijk steeds belangrijker en de noodzakelijkheid van samenwerking met andere zorgaanbieders neemt toe. Het is van groot belang dat u als zorgondernemer voldoende inzicht heeft in de huidige ontwikkelingen en de invloed daarvan op uw praktijk.

Huidige ontwikkelingen

De ontwikkelingen binnen de fysiotherapie zijn zichtbaar in beweging, veel ontwikkelingen hebben direct invloed op uw praktijk. Allereerst is er sprake van vergrijzing, waardoor de vraag naar fysiotherapeuten toeneemt. Ook is er steeds meer vraag naar specialistische zorg. Verder is er een verschuiving zichtbaar in het aanbod van kleine praktijken naar grote praktijken. De samenwerking tussen praktijken en zorgcentra –waarin onder andere huisartsen en andere zorgverleners participeren- komt steeds vaker voor. Deze ontwikkelingen bepaalt ons bij een belangrijke vraag: heeft u een actueel inzicht in deze ontwikkelingen en de (financiële) gevolgen hiervan voor uw fysiopraktijk?

Zichtbaarheid

De ontwikkelingen in de afgelopen decennia laten zien, dat (online) marketing een steeds belangrijkere rol speelt voor fysiotherapeuten. Gezien dit feit, is de online zichtbaarheid van uw praktijk een belangrijke succesfactor. Vanuit het KNGF wordt ook gestimuleerd dat u als fysiopraktijk online goed zichtbaar en vindbaar bent. Presenteer uw praktijk!
Welke online kanalen zijn relevant voor de consument in de zoektocht naar een geschikte praktijk? Hoe zorg ik ervoor, dat klanten mijn praktijk vinden? Zo maar een paar vragen waar u mee loopt. Een representatieve website –als eerste indruk van de klant- is hierbij onmisbaar. Wat onderscheidt uw praktijk ten opzichte van andere praktijken? Vanuit onderzoek is tevens gebleken dat ruim 70% van de consumenten zich laat beïnvloeden door een review bij de aanschaf van een dienst of product. Aandacht voor marketing blijkt voor een fysiopraktijk dan ook een belangrijke succesfactor.

Samenwerking

Een eerder genoemde belangrijke ontwikkeling die zichtbaar is, is de toenemende mate waarin zorgondernemers met elkaar samenwerken. In de samenwerking die de fysiotherapeut heeft met de wijkverpleegkundige, de huisarts, de ergotherapeut etc. liggen enorme kansen. Niet alleen door klachten van mensen te verhelpen, maar steeds meer kansen liggen op het gebied van preventie. De fysiotherapeutische zorg wordt hiermee steeds meer patiëntgericht.

De samenwerking die wordt aangegaan, kunnen u als ondernemer voor allerlei vraagstukken plaatsen. Wat zijn de aandachtspunten van de aanverwante dienstverlening t.a.v. de BTW? Mogelijk heeft u recht op bepaalde aftrek, wanneer u besluit uw praktijk te verbouwen. Wat betekent een samenwerking voor de toekomst van uw praktijk? Wat zijn de belangrijke aandachtspunten die spelen bij een overdracht? Belangrijk bij deze vragen is, dat er vooraf overleg plaatsvindt met een deskundige, zodat de fiscale mogelijkheden die er zijn, maximaal benut kunnen worden! Onze specialisten helpen u graag bij het beantwoorden van deze en andere vragen.

Inzicht

De fysiotherapeut richt zich primair op het leveren van uitstekende zorg aan haar patiënten. Het doel is om inzicht te geven in hun klachten en hen aan te sturen om tot een aantoonbare verbetering te komen van hun klachten.
Toch geven de ontwikkelingen aan, dat er heel wat andere zaken ook de nodige aandacht vergen, om in voldoende mate te kunnen blijven presteren. Inzicht in financiën, mogelijke samenwerkingsvormen, omzetontwikkeling, fiscale ontwikkelingen etc.

Fysiopraktijken moeten aan steeds meer knoppen draaien, maar op welke stand staan de knoppen? Waar wilt u naar toe? En hoe doet u dat?
Een goede informatievoorziening is hierbij noodzakelijk. Beschikking over de volledige, juiste financiële informatie op het juiste moment is hierbij cruciaal. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn door de financiële processen en knoppen in te richten zodat u de volledige focus op de patiënt kan hebben.

Goede patiëntenzorg kan niet zonder goede financiële zorg en tijdig inzicht in uw praktijk. Tijd om in beweging te komen!