28 januari 2022

De laatste tijd zie ik ze regelmatig langskomen: weduwen die hun woning hebben verkocht en een substantieel deel van de opbrengst willen schenken aan de kinderen. Ik schrijf weduwen omdat ik die langs zag komen, weduwnaars waren daar niet bij, maar deze blog geldt uiteraard ook hen.

Je zou denken: schenken is schenken. Daar is niets moeilijks aan. Alleen vervelend dat de kinderen schenkbelasting moeten betalen. Gelukkig is het meestal niet zo eenvoudig. En dat zeg ik niet om een adviesklus binnen te halen, maar omdat er misschien wel serieus bespaard kan worden op de schenkbelasting.

In de eerste plaats kunnen kinderen die jonger zijn dan 40 jaar misschien nog gebruikmaken van een eenmalige verhoogde vrijstelling van schenkbelasting. Dat kan zomaar duizenden euro’s schenkbelasting besparen.

Dan zijn we er nog niet, want de kinderen hebben meestal nog wel een vordering op de schenker in de vorm van een nog niet uitgekeerd erfdeel van hun overleden ouder. En misschien wordt daar ook nog wel rente over opgebouwd.

Dat biedt perspectief op een besparing van schenkbelasting. Een uitgekiende combinatie van schenken en het uitkeren van erfdelen en/of de daarover opgebouwde rente kan tot aanzienlijke belastingbesparingen leiden.

Dat heeft wel een keerzijde: hoe ziet de nalatenschap van de schenkende weduwe eruit als zij voor de schenking zou overlijden en hoeveel erfbelasting zou daarover verschuldigd zijn? Het zou weggegooid geld zijn als er nu schenkbelasting moet worden betaald over iets wat na haar overlijden erfbelastingvrij geërfd zou kunnen worden.

In deze situaties is schenken niet zomaar schenken, maar het volgen van een uitgekiende strategie. Ben je met deze problematiek bezig? Neem dan eens contact op. Ik denk graag met je mee.

B.W. (Wim) Boerman RB REP
Estate planner | Belastingadviseur
wboerman@vanreefc.nl