14 januari 2021

BOR: uw familiebedrijf fiscaal-vriendelijk overdragen

De Tweede Kamer vindt dat de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voor familiebedrijven van belang is en dat deze behouden moet blijven. Hiervoor is recent een motie aangenomen om de beleidsopties bij bedrijfsopvolging te versterken. Hier ben ik het van harte mee eens.

Ook voor u als ondernemer komt het moment waarop u serieus aandacht moet besteden aan bedrijfsopvolging. Bedrijfsopvolging is een belangrijk – en vaak ook emotioneel – moment. Zowel voor u als voor uw opvolger, zeker als het een familiebedrijf betreft. Het is erg fijn als u het familiebedrijf kunt overdragen aan de volgende generatie met zo min mogelijk fiscaal-nadelige gevolgen. Vanuit dat fiscale oogpunt is de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) een van de belangrijkste vertrekpunten bij een bedrijfsoverdracht. Deze regeling heeft veel invloed op uw financiële positie, maar niet minder voor de continuïteit van het bedrijf wat u overdraagt.

BOR: overdracht niet of nauwelijks belast

De bedrijfsopvolgingsregeling is belangrijk voor familiebedrijven omdat het toepassen van de BOR betekent dat de overdracht van uw onderneming (via schenking of vererving) niet of nauwelijks wordt belast. Vaak is dat een belangrijke randvoorwaarde in een opvolgingsproces.

Fiscale faciliteiten en vrijstellingen

Met de BOR kunt u de heffing van inkomstenbelasting (2020 26,25% en vanaf 2021 26,9%) voor 100% doorschuiven en voor een groot gedeelte een vrijstelling krijgen voor de schenk-/erfbelasting. De verkrijging van de onderneming met een waarde tot circa 1 miljoen euro is voor de schenk-/erfbelasting vrijgesteld van belastingheffing. Er geldt een vrijstelling van 83% voor zover de waarde van de onderneming boven het bedrag uitkomt. Dit houdt in dat slechts 17% van die waarde wordt belast. Dit zal doorgaans belast zijn met een heffing van 10 tot 20%. Een belangrijke voorwaarde is wel dat er te allen tijde sprake moet zijn van een actieve onderneming.

Fiscaal vriendelijke bedrijfsopvolging

Voor elk familiebedrijf is en blijft de toepassing van de BOR een ingewikkelde regeling. Als de regeling op de correcte wijze wordt toegepast, is het wel een zeer gunstige regeling met een mooie uitkomst. Tot wanneer de BOR nog van toepassing is en in welke vorm is de vraag. In mei 2020 bouwstenennotitie die door de staatssecretaris naar de Tweede Kamer is gestuurd wordt een aantal voorstellen gedaan tot versobering van de huidige regeling. Er wordt onder andere voorgesteld om de doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting af te schaffen en ook de vrijstellingen voor erf- en schenkbelasting af te schaffen dan wel sterk te verminderen. De Tweede Kamer heeft aangegeven dat de BOR dit jaar geëvalueerd zal worden.  Ik ben zeer benieuwd naar de uitkomsten van de evaluatie.  Zelf ben ik voorstander van het handhaven van de huidige faciliteiten. Als u nog gebruik wilt maken van de gunstige regeling, dan is het verstandig om niet de evaluatie af te wachten. Wellicht bent u dan al te laat!

Uw vragen zijn welkom, ik kom graag met u in contact.

R. (Remko) van de Craats RB
Corporate Finance Adviseur / Belastingadviseur
rvdcraats@vanreefc.nl