16 september 2021

Wanneer u met uw bedrijf investeringen doet kan dit direct van belang zijn voor uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Onder voorwaarden kunt u namelijk investeringsaftrek krijgen. En dat scheelt belasting!

Een belangrijke vraag daarbij is in welk jaar u de investeringsaftrek kunt krijgen. In deze blog wil ik daar graag op ingaan. Want wist u dat zowel de datum van investeringsbeslissing, de datum van betaling en de datum van ingebruikname gevolgen heeft voor deze investeringsaftrek? En dat heeft ook direct gevolgen voor uw belastingbetaling!

Het moment van investeren

Stel: U koopt een machine voor € 10.000 op 15 juni 2021. U kunt niet wachten om de machine te gaan gebruiken. De machine neemt u dezelfde dag nog in gebruik! 15 juni 2021 is dan de datum van investering in uw aangifte. Ook al betaalt u de machine pas een week later.

Over bovenstaande casus is er geen discussie in welk jaar de investering gedaan is. Dit komt doordat de datum van de aanschaf en de ingebruikneming op dezelfde dag is. Echter, niet elke casus is zo eenvoudig. Hieronder wil ik een tweetal voorbeelden noemen waarin er discussie kan ontstaan.

Voorbeeld 1: Ondernemer A

Ondernemer A wilde altijd al een nieuwe werkbus aanschaffen. De dealer met wie hij goed contact heeft stelde een mooie nieuwe bus samen, helemaal volgens de wensen van de ondernemer. Op 13 november 2020 gaf ondernemer A de opdracht om deze bus te bestellen. Echter bleek dat er sprake was van een maand levertijd. Door omstandigheden kon de bus na een maand – helaas – nog niet geleverd worden. De dealer stuurde al wel vast zijn factuur (op 15 december 2020). Ondernemer A sprak af dat hij de factuur zou betalen bij de levering van de bus. De bus werd op 4 januari 2021 geleverd. Weet u welk jaar gehanteerd moet worden voor de investering?

Voorbeeld 2: Ondernemer B

Ondernemer B ondertekende op 23 augustus 2019 een contract voor de bouw van een nieuwe hal. Deze hal gaat naar verwachting € 150.000 kosten. Bij de aanvang van de bouw in 2019 wordt 10% betaald. De bouw zal bijna 2 jaar lang duren waardoor het pand naar verwachting wordt opgeleverd op 1 augustus 2021. Ondertussen worden er tussentijds termijnen gefactureerd. Deze worden ook netjes door ondernemer B betaald. Weet u welk jaar gehanteerd moet worden voor de investering?

Wanneer kan ik mijn investeringsaftrek claimen?

En dan nu de antwoorden op bovenstaande voorbeelden.

Bij voorbeeld 1 dient ondernemer A zijn werkbus in de aangifte over 2020 aan te geven als investering voor de investeringsaftrek. Echter de investeringsaftrek mag pas in 2021 van de winst afgetrokken worden. Dit komt omdat de werkbus nog niet in gebruik genomen en betaald was in 2020.

Bij voorbeeld 2 geldt het volgende: Voor de investeringsaftrek over het bedrijfspand geldt dat deze ingevuld moe(s)t worden in het jaar 2019. In 2019 was de geclaimde aftrek over het bedrag wat betaald is in dat jaar. In 2020 en 2021 zijn er ook termijnen betaald, deze termijnen moeten in het jaar van betalen in aftrek genomen worden tegen het berekende percentage van aftrek in 2019.

De datum van investeren is dus een belangrijk item voor het toepassen van de aftrek. Heeft u vragen over het zo fiscaalvriendelijk mogelijk investeren, neem dan gerust contact op met een van de fiscalisten van Van Ree Finance Consultants!

A. (André) van de Weerd RB
Junior Aangifte Adviseur
avdweerd@vanreefc.nl