24 mei 2023

Bent u IB-ondernemer en heeft u uw nieuwe droomauto gevonden? Gefeliciteerd! Maar u hoort het de inspecteur al denken: hoort deze auto tot het privévermogen of is het ondernemingsvermogen?

Nou, denkt u: als het zakelijke gebruik maar tussen de 10% en 90% van het totaal is, heb ik vrije keuze. Dus dat komt wel goed. Toch wil ik u even wijzen op een aandachtspunt.

Stel nu dat u ervoor kiest om de auto als privévermogen te etiketteren en vervolgens net genoeg zakelijke kilometers rijdt om niet onder de 10% te komen. Dat levert een mooie aftrekpost in uw onderneming op voor €0,21/km, toch?

Te mooi om waar te zijn?

Het lijkt mooi, maar dan heeft u buiten de Hoge Raad gerekend. In een zaak uit 2001 is de Hoge Raad namelijk afgeweken van de standaard etiketteringsregels. Als het gaat om auto’s voegde de Hoge Raad een nieuwe grens toe: als het privégebruik minder is dan 500 km per jaar behoort de auto verplicht tot het ondernemingsvermogen. Is het privégebruik meer dan 500km/jaar? Dan is sprake van keuzevermogen. Het is dus niet meer van belang wat de verhouding is tussen de privékilometers en de zakelijke kilometers.

Voorbeeld etikettering auto van de zaak

Volgens de klassieke etiketteringsregels zou hier sprake zijn van verplicht ondernemingsvermogen omdat er minder dan 10% privégebruik is. Volgens de regels van de Hoge Raad is hier echter sprake van keuzevermogen omdat er meer dan 500km privégebruik is.

Gespiegelde toepassing mogelijk?

In januari 2021 werd het betreffende arrest van de Hoge Raad weer uit de kast getrokken in een zaak waar precies het tegenovergestelde speelde. Dit keer ging het om een auto die voor 1.870 km zakelijk werd gebruikt. Dit was 8% van het totale gebruik. De belanghebbende rekende deze auto tot zijn ondernemingsvermogen. De inspecteur was het daar niet mee eens. Omdat de auto voor meer dan 90% privé werd gebruikt zou de auto verplicht privévermogen moeten zijn.

De rechtbank stelde echter de belanghebbende in het gelijk. De rechtbank oordeelde namelijk dat de conclusie van de Hoge Raad ook gold in het omgekeerde geval. Hiermee was het laatste woord nog niet gesproken want, nadat de Inspecteur in hoger beroep was gegaan, maakte het Hof hier korte metten mee.

Nee, helaas

De conclusie van het Hof: De Hoge Raad zocht aansluiting bij de wettelijke bepaling dat bijtelling achterwege mag blijven bij gering privégebruik. Een dergelijke bepaling bestaat niet voor gering zakelijk gebruik en daarom mag de uitspraak van de Hoge Raad niet gespiegeld worden toegepast, zoals de rechtbank dus wel had gedaan. Kortom, de auto diende verplicht tot het privévermogen gerekend te worden.

Daarom zijn de etiketteringsregels voor auto’s nu als volgt:

  • Minder dan 500km privégebruik? Verplicht ondernemingsvermogen
  • Meer dan 500 km privégebruik, minder dan 90%? Keuzevermogen
  • Meer dan 90% privégebruik? Verplicht privévermogen

De vermogensetikettering van auto’s ligt dus iets complexer dan u wellicht had gedacht.

Heeft u een nieuwe auto op het oog? Neem contact op, wij denken graag met u mee!

M. (Marijn) de Jong LLB
Junior belastingadviseur
mdjong@vanreefc.nl