17 april 2018

Als eerstelijns zorgverlener bent u gefocust op het verlenen van optimale zorg en het zoeken naar de beste medische oplossing voor uw patiënt. Dit moet ook zeker zo blijven! Maar door alle ontwikkelingen in de zorg zijn er, naast de zorg voor uw patiënten, veel ondernemerstaken bijgekomen. Wij spreken daarom ook van zorgondernemers in de eerstelijnszorg. Welke factoren maken de eerstelijns zorgverlener dan zoal tot een zorgondernemer?

De centrale rol van de huisarts

Waar de huisarts in het verleden zelfstandig zijn of haar praktijk had en zijn of haar kostbare tijd nagenoeg alleen aan de patiënten besteedde, komt er tegenwoordig veel meer bij kijken. De huisarts vervult steeds meer de rol van persoonlijke coach die zijn patiënten begeleidt en waar nodig doorverwijst naar de juiste specialist. Om als persoonlijke coach te functioneren moet je een aantal goede specialisten om je heen hebben. Zo zien we veel praktijken samenwerkingen aangaan met andere partijen zoals GGZ, welzijnsorganisaties, fysiopraktijken en praktijkondersteuners. Kortom: de huisarts anno 2018 bouwt een professioneel netwerk om zich heen.

Uitbreiding takenpakket

Naast het feit dat de huisarts steeds meer de rol van persoonlijke coach vervult, breidt het takenpakket van de huisarts de laatste jaren ook steeds meer uit. De landelijke zorgkosten zijn namelijk hoog, waardoor politici en specialisten voortdurend in de weer zijn om het zorgsysteem efficiënter en goedkoper te maken. Hierdoor zijn er de laatste jaren veel taken van medisch specialisten teruggebracht van de tweedelijnszorg naar de eerstelijnszorg: een uitbreiding van het takenpakket voor de huisarts!

De huisarts krijgt meer taken, maar moet daardoor ook taken afstoten. Doktersassistenten en praktijkondersteuners specialiseren zich in bepaalde ziektebeelden en aandoeningen. De praktijkhouder heeft hierdoor minder tijd voor de patiënt en moet meer en meer de zorg managen binnen zijn of haar praktijk. De huisarts wordt door de uitbreiding van het takenpakket een zorgmanager. Dit is een behoorlijke omschakeling voor huisartsen die er eigenlijk alleen voor de patiënt willen zijn, maar nu meer als zorgmanager binnen de praktijk moeten functioneren.

De financiële praktijk

Het terugbrengen van de hoge zorgkosten naar een aanvaardbaar niveau heeft tot gevolg dat de tarieven onder druk komen te staan, terwijl bovendien de (overhead)kosten stijgen.

Naast het vervullen van de rollen persoonlijke coach en zorgmanager, krijgt de huisarts ook nog eens te maken met de financiële gevolgen van de veranderingen in de eerstelijnszorg. De huisarts wordt nog meer zorgondernemer! Patiënten coachen en samenwerken met assistenten en specialisten lukt nog wel, maar ook nog de praktijk in financieel opzicht runnen: dat wordt soms nét even te veel. Ook hierin moet de huisarts zorgen voor de juiste specialisten om zich heen die de huisarts helpen op financieel en administratief gebied! Ons motto is daarom: ‘Huisarts, blijf bij je patiënt!’. Wij nemen met onze rol als zorgadviseurs uw financiële taken uit handen, helpen u ondernemen en houden samen met u de vinger aan de pols!