11 juni 2019

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 juli 2019 verhoogd naar € 1.635,60 bruto per maand. Verder krijgen 21-jarigen vanaf die datum het volledig minimumloon en wordt het minimumloon voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar extra verhoogd.

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is in fases gewijzigd. Werknemers jonger dan 23 jaar ontvingen niet het volledige wettelijk minimumloon, maar een vast percentage ervan. De overheid verlaagt de leeftijd, waarop het volledige wettelijk minimumloon geldt, naar 21 jaar. Met de wijzigingen per 1 juli 2019 treedt de laatste fase in werking.

Compensatie voor werkgevers

Door de verhoging van het minimumjeugdloon moeten werkgevers meer loon betalen voor 18- tot en met 22-jarigen. Dit leidt tot hogere loonkosten. Om werkgevers tegemoet te komen, heeft de overheid een aantal maatregelen bedacht. Een deel van de kostenstijging wordt gecompenseerd met de regeling Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon, ook wel Jeugd-LIV genoemd.

Heeft u vragen?

Wilt u hier graag meer over weten? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met één van onze HR-consultants.