5 september 2023

Een geactualiseerd beleidsbesluit VPB-plicht voor stichtingen en verenigingen?
Of is het oude wijn in nieuwe zakken?

Tenminste, zo lees ik het besluit van de Staatssecretaris van Financiën omtrent de VPB-plicht van stichtingen en verenigingen.

Mijn aandacht richtte zich in het bijzonder op onderdeel 2.3. Daar wordt ingegaan op het winststreven bij gesubsidieerde instellingen. De Staatssecretaris presenteert e.e.a. als een verruiming van beleid maar daarvan is naar ik meen geen sprake. Allemaal prachtig opgeschreven hoor maar de boodschap van de Staatssecretaris is: is er ook sprake van niet-subsidiabele activiteiten – wat meestal in de praktijk aan de orde is – dan kan een stichting of vereniging geen beroep doen op deze goedkeuring. Als fiscaal directeur ben ik dit in de praktijk al regelmatig tegengekomen. Geen verruiming van beleid maar juist eerder een formele aanscherping.

Vrij vertaald: is naast gesubsidieerde activiteiten en subsidiabele activiteiten ook sprake van niet-subsidiabele activiteiten (denk bijv. aan verhuur van een pand of detachering van personeel)? Al is de omvang hiervan maar 1% van de totale baten, dan kun je strikt genomen naar de goedkeuring in het besluit fluiten! Dat is al jaren vaak de uitkomst als hierover wordt afgestemd met de Belastingdienst. Nu is het in het geactualiseerde beleidsbesluit ook zo opgeschreven. Hoezo verruiming van beleid?

👉 Het dwingt stichtingen en verenigingen na te denken over de vraag of het zinvol is bepaalde activiteiten elders te alloceren als dat al kan!

👉 Wat blijft staan is dat stichtingen en verenigingen alert moeten
blijven op de aard van hun activiteiten in relatie tot mogelijke VPB-plicht.
Dit blijft een bron van discussie, het geactualiseerde besluit ten spijt!

👉 Wat is mijns inziens nodig? Een integrale herziening van het besluit dat meer dan nu recht doet aan de situatie dat in de achterliggende jaren stichtingen en verenigingen hun subsidiebaten zagen teruglopen en gedwongen werden meer commerciële activiteiten te gaan verrichten.

Ik ben graag van dienst om u door deze materie heen te loodsen.

Arjan van der Bok
Fiscaal directeur
Ook bereikbaar via 0343-415940