13 juli 2021

Als DGA van uw eigen BV ontvangt u maandelijks een salaris van die BV. Voor uzelf natuurlijk een fijn gevoel als een fors salaris uit de BV mogelijk is. Fiscaal gezien is dat echter helemaal niet zo fijn. Het kan u namelijk meer kosten dan nodig is. Maar er zijn ook normen. Zodat er wel een ‘gebruikelijk loon’ wordt genoten. Hoe u hier optimaal mee om kunt gaan, leg ik u graag uit in deze blog.

Waarom normen voor salaris DGA?

Aan de hand van een voorbeeld leg ik u uit waarom er normen zijn voor het salaris dat een DGA aan zichzelf dient uit te keren. In het rekenvoorbeeld hieronder gaan we ervan uit dat de DGA in privé € 50.000 netto besteedbaar inkomen nodig heeft. Stel u spreekt met uw BV een salaris af ter hoogte van het minimumloon in 2021. Inclusief vakantiegeld gaat het dan om € 21.835. Het overige dat privé nodig is, wordt uitgekeerd middels dividend. Ter vergelijk wordt de situatie berekend dat er alleen sprake is van salaris en geen dividend.

 

  Minimumloon Volledig loon
Salaris € 21.835 € 86.540
Dividend € 49.723 € 0
Bruto-inkomen € 71.558 € 86.540
Belasting € 21.558* € 36.540
Netto-inkomen € 50.000 € 50.000

 

* Let er wel op dat door het verschil in bruto-inkomen in de toekomst nog € 5.674 aan belasting is verschuldigd. Echter staat daar wel een hoger inkomen tegenover.

Indien een minimumloon wordt afgesproken en het overige met dividend wordt aangevuld, is inclusief toekomstige belasting totaal € 21.558 belasting verschuldigd. Indien het gehele inkomen als salaris uitgekeerd wordt, is daarover € 36.540 belasting verschuldigd. Wat een enorm verschil! Begrijpelijk dat het heel aantrekkelijk is om het salaris zo laag mogelijk vast te stellen en het overige aan te vullen met dividend.

Wat zijn die normen voor het loon van de DGA?

Volgens de fiscale normen moet het loon van de DGA in 2021 vastgesteld worden op ten minste het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het loon van de meestverdienende werknemer binnen het concern;
  • € 47.000.

Fiscale kansen

Toch betekenen de normen niet dat het gehele bedrag daadwerkelijk als salaris uitgekeerd moet worden. Zo wordt bijvoorbeeld de fiscale bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak ook gezien als salaris. Daarmee hoeft er minder salaris daadwerkelijk betaald te worden. Stel uw bijtelling is hoger na aanschaf van een nieuwe auto, dan biedt dat ook kansen om het salaris te verlagen. En in plaats daarvan dividend uit te keren. Dat kan een mooie besparingskans zijn!

Onze heldere aandachtspunten

  • Zorg dat u op fiscaal gebied aan de normen voor het gebruikelijk loon voldoet;
  • Keer het meerdere dat u privé nodig hebt uit als dividend;
  • Ook de partner van de DGA dient aan het gebruikelijk loon te voldoen als de partner in dienst is bij een BV van de DGA;
  • Heeft u als gevolg van de coronacrisis in 2021 een veel lagere omzet dan in 2019? Wellicht kan het gebruikelijk loon worden verlaagd.

Wilt u weten hoe het gebruikelijk loon in uw situatie optimaal berekend kan worden? Neem dan contact op.

Govert Meerkerk

G. (Govert) Meerkerk
Belastingadviseur
gmeerkerk@vanreeacc.nl