10 april 2024

Vanaf 1 januari 2023 geven online platforms informatie door aan de Belastingdienst. De bekendste zijn Marktplaats, Vinted en Bol.com. Heeft u een hogere opbrengst dan € 2.000 of meer dan 30 transacties in een jaar gehad? Dan worden uw gegevens doorgegeven. De platforms informeren u als dat het geval is. Of u daardoor belasting moet betalen hangt van uw situatie af:

Informatieverplichting

Op grond van de DAC7-regeling, een onderdeel van een Europese richtlijn, moeten online platformen  gegevens van hun gebruikers doorgeven aan de Belastingdienst. Zo kan de Belastingdienst eenvoudig controleren of gebruikers hun inkomsten opgegeven in hun aangifte.

De eerste melding moest in januari 2024 ingediend zijn. Deze melding ging over de verkopen in 2023. Alleen bij een omzet hoger dan € 2.000 of bij meer dan 30 transacties worden de gegevens van een gebruiker doorgegeven. De volgende gegevens worden vermeld:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Bankgegevens
  • Adres
  • BSN-nummer
  • Omzet

Wat gebeurt er na een melding?

De Belastingdienst controleert of de doorgegeven informatie overeenkomt met de inkomsten die de gebruikers zelf opgeven. Niet iedereen zal zijn of haar inkomsten opgeven. Vaak zien gebruikers hun verkoopopbrengsten als een leuk zakcentje. De Belastingdienst beoordeelt of het terecht niet is opgegeven. Daarvoor moet eerst vastgesteld worden of er sprake is van een ‘bron van inkomen’.

Wanneer is er sprake van een bron van inkomen?

Wanneer er een bron van inkomen is, is er sprake van belastbaar inkomen. Hiervoor moet aan drie criteria zijn voldaan:

  1. Deelname aan het economisch verkeer. Activiteiten binnen de hobby- of familiesfeer vallen hier niet onder.
  2. Er moet voordeel worden beoogd. Als u verwacht vooral verlies te maken, dan is er geen bron.
  3. Het beoogde voordeel is redelijkerwijs te verwachten.

Deze criteria werken in verschillende situaties anders uit. Hieronder wat voorbeelden:

Een lage Vinted-opbrengst

Als u kleding voor een vriendenprijsje op Vinted plaatst, treedt u in het economisch verkeer. Voor bijvoorbeeld € 3,50 moet u een kledingstuk fotograferen, online plaatsen, inpakken en naar een pakketpunt brengen. Het standpunt kan ingenomen worden dat deze opbrengsten niet kostendekkend zijn voor de inspanning die u verricht. Er kan dan geen sprake zijn van een bron van inkomen. U hoeft daardoor deze inkomsten niet op te geven bij de Belastingdienst, ook niet als u meer dan 30 kledingstukken in een jaar verkoopt. 

Een hoge Vinted-opbrengst

Dit kan anders zijn wanneer u winst maakt en deze winst een redelijke vergoeding is voor de tijd die u met de online verkopen bezig bent. De Belastingdienst kan uw inkomen dan belasten als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’. Tenzij uw inspanningen omvangrijk zijn, want dan kunt u zelfs als ondernemer worden aangemerkt.

Verkopen door een eenmanszaak

Voor een ondernemer met een kledingwinkel is het lastig om de opbrengsten van de eigen kledingkast buiten een bron van inkomen te houden. Deze verkopen kunnen als een verlengstuk van de onderneming worden gezien. De inkomsten moeten in de administratie van de onderneming worden opgenomen.

Wanneer moet u rekening houden met btw?

Naast de heffing van inkomstenbelasting, moet u ook rekening houden met de heffing van btw. Voor de btw bent u ondernemer als u zelfstandig deelneemt aan het economisch verkeer. Bij online verkopen is daar al snel sprake van. Want u doet dit zelfstandig en u treedt in concurrentie met andere verkopers die soortgelijke producten verkopen. Belangrijk is wel dat u het op regelmatige basis doet. Als de tegenprestatie erg laag is, maakt dat geen verschil. Als er maar voldoende verband is tussen de betaling (vergoeding) en de levering (tegenprestatie).

Gevolgen btw-ondernemerschap

Als u wordt aangemerkt als btw-ondernemer moet u btw in rekening brengen over uw verkopen en dit eens per kwartaal afdragen aan de Belastingdienst. Is uw verkoopopbrengst lager dan € 20.000 (jaar 2024), dan kunt u zich aanmelden voor de ‘kleineondernemersregeling’ (KOR). Dan hoeft u geen btw in rekening te brengen en geen btw-aangifte te doen. Is uw opbrengst lager dan € 1.800 en bent u niet ingeschreven als btw-ondernemer bij de KvK of de Belastingdienst, dan mag u automatisch de KOR toepassen.

Ons advies

Wees u bewust van de belastinggevolgen die online verkopen kunnen hebben. Zoals de voorbeelden laten zien is de beoordeling in elke situatie anders.  Voorkóm discussies achteraf  met de Belastingdienst. Vermoedt u dat u belastbaar inkomen heeft?  Of dat er sprake is van btw-ondernemerschap? Wij kijken graag met u mee. Neem gerust contact met ons op. Wij zijn ook bereikbaar via 0343-415940.