11 februari 2021

Onderdeel van het Pensioenakkoord is het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen. Op dit moment geldt dat door een werknemer tot maximaal 50 weken verlof mag worden opgespaard zonder dat dit fiscale gevolgen heeft. Het wetsvoorstel kent een aanzienlijke verruiming: van 50 weken naar  100 weken spaarverlof. Als financieel planner zeg ik dan: jawel, dit biedt kansen!

Hoe kun je als werknemer dit verlof opnemen? Denk aan een sabbatical maar bijvoorbeeld ook vroegtijdige pensionering. Dat betekent dat een werknemer bijna twee jaar eerder met pensioen kan, wie wil dat niet?

De regeling heeft wel een keerzijde. Het verlof wordt opgebouwd bij de werkgever en niet extern gestald. In het meest ongunstige scenario gaat de werkgever failliet en kan de werknemer naar zijn vroegpensioen fluiten. Het kost daarnaast vaak ook jaren om zo’n omvangrijkverloftegoed op te bouwen, als het al lukt. Het verloftegoed is door de werknemer ook niet mee te nemen naar een nieuwe werkgever. Kortom, wordt deze regeling echt een succes?

Toch ken ik ze wel, werknemers die jaren bij dezelfde baas blijven werken: de DGA ☺. Hoe werkt het dan uit? Een DGA kan zich meer verlofdagen toekennen dan nodig. Op die manier spaart hij een verloftegoed bij elkaar. Voor zijn BV ontstaat de verplichting om in de toekomst deze verlofdagen alsnog op te laten nemen. Omdat de verlofdagen zijn gekoppeld aan de arbeidsovereenkomst kan de BV vervolgens een voorziening opnemen op de fiscale balans.

En natuurlijk, zoals altijd geldt in de fiscaliteit wel: kleed de regeling aan de voorzijde goed aan! Er moet goed worden geadministreerd hoeveel vakantiedagen de DGA heeft gespaard. Belangrijk is in zijn arbeidscontract op te nemen dat hij verlofdagen mag sparen. Ook is belangrijk dat wordt nagedacht op welke wijze opgenomen verlof wordt vastgelegd. Een elektronische agenda kan daarbij een prima hulpmiddel zijn.

Goed ingeregeld? Dan kan het verloftegoed van jaar tot jaar mooi oplopen en is de aanzet tot een vroegpensioenregeling voor de DGA een feit!

Hebt u als DGA vragen over uw financiële planning? Twijfelt u of u uw financiële zaken voor de toekomst goed hebt geregeld? Neem dan eens vrijblijvend contact met mij op, ik denk graag met u mee!

Mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP  
Financieel planner / belastingadviseur