4 april 2024

Vanaf 2025 verandert de belastingplicht voor de open cv het open fonds voor gemene rekening (open fonds). Daarnaast vervalt de VBI-status voor fondsen en nv’s.

Einde belastingplicht Vpb

Op dit moment zijn de open cv en het open fonds belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb). Maar vanaf 1 januari 2025 niet meer. Op grond van een fictie gaat men ervan uit dat het vermogen is overgedragen aan de deelnemende participanten. Het gevolg is dat de open cv en het open fonds direct moeten afrekenen over de stille reserves en de goodwill.

Doorschuiffaciliteit

Gelukkig is er overgangsrecht waardoor u heffing kunt voorkomen. De heffing wordt dan doorgeschoven naar de participanten. In sommige situaties moet daarvoor een verzoek worden ingediend bij de inspecteur. Deze afstemming neemt tijd in beslag. Het kan ook mogelijk zijn dat er een bv opgericht moet worden. Kortom: elke situatie is anders en moet apart beoordeeld worden. Het is daarom belangrijk om op tijd actie te ondernemen.

VBI-status

Met ingang van 1 januari 2025 wijzigt ook de reikwijdte van de VBI-status. De VBI-status kan niet meer worden toegepast bij alle naamloze vennootschappen of fondsen. Alleen nog bij diegenen die onder de Wet financieel toezicht vallen.

Advies in uw situatie

Wij geven u graag wat voorbeelden van situaties waarbij dit speelt:

  • Als u een familiefonds heeft voor gezamenlijk vermogensbeheer
  • Als u een fonds heeft opgericht om box 3-heffing te voorkomen of om de hoge bijdrage Wlz te ontwijken
  • Als uw vermogen door een structuur is geanonimiseerd
  • Als u een fonds of nv heeft met een VBI-status

Speelt dit bij u of wil u graag meer informatie? Neem gerust contact met ons op.