16 november 2022

Het jaar 2022 is bijna ten einde. Heeft u begin van het jaar een voorlopige aanslag IB of VPB 2022 ontvangen? Sluit deze nog wel aan bij de werkelijkheid?!

Waarop wordt een voorlopige aanslag gebaseerd?

Wanneer u zelf geen verzoek tot het opleggen van een voorlopige aangifte heeft gedaan, is de aanslag gebaseerd op een schatting van de Belastingdienst, welke gebaseerd is op basis van de aangiften over eerdere jaren. Deze schatting kan echter onjuist zijn, daardoor zou u een wijzigingsverzoek kunnen indienen.

Onjuiste informatie doorgeven

Het verzoek tot wijziging indienen kan nog steeds! Een wijzigingsverzoek kan ingediend worden tot 1 mei volgend op het jaar waarover de voorlopige aanslag is opgelegd, zonder dat er rente wordt berekend. Maar let wel op, wees zorgvuldig bij het aanpassen van de voorlopige aanslag. Een wijziging kan consequenties hebben. Geeft u opzettelijk onjuiste informatie om een voorlopige aanslag te wijzigen? Dan kan een vergrijpboete worden opgelegd. De boete kan oplopen tot maximaal 100% van de te ontvangen of de minder te betalen belasting over de onjuiste informatie. Deze boete wordt ‘gelukkig’ meestal wel gematigd, door intern beleid bij de Belastingdienst, naar 50%. Wees ervan bewust dat een boete kan worden opgelegd tot vijf jaar na indienen van het verzoek!

Wanneer een boete?

De inspecteur kan pas een boete opleggen wanneer er is bewezen dat er opzettelijk foute informatie is verstrekt. U, als belastingplichtige, weet dat er onjuiste informatie wordt aangegeven bij het verzoek tot aanpassen van de voorlopige aanslag. U weet ook dat door de onjuiste informatie er een onjuist bedrag aan belastingheffing berekend wordt. Laat u uw voorlopige aangifte door een gemachtigde doen en geeft hij opzettelijk foute informatie? Dan wordt de boete in het beginsel niet aan u toegekend. Maar u moet de gemachtigde dan wel van de juiste informatie hebben voorzien.

Wat is opzet?

Bent u ondernemer? Dan is opzet in het spel wanneer u bewust te weinig winst opgeeft. Dit geldt ook voor de BV die de voorlopige aanslag VPB bewust onjuist wil aanpassen. Claimt u als particulier een hypotheekrenteaftrek terwijl u geen eigen woning heeft? Dan wordt dat gezien als opzettelijk onjuist verzoeken om een voorlopige aanslag en kunt u een vergrijpboete opgelegd krijgen.

Er is geen sprake van opzet wanneer u een schatting naar waarheid doorgeeft welke niet helemaal overeenkomt met de uiteindelijke belastbare bedragen. Let er wel op dat de geschatte bedragen niet heel veel afwijken van de werkelijke bedragen.

Wanneer geen boete?

Er kan geen boete worden opgelegd wanneer de inspecteur een voorlopige aanslag oplegt op basis van de gegevens die hem bekend zijn. U bent niet verplicht actief een verzoek voor het aanpassen van de voorlopige aanslag aan te vragen. Er kan ook geen boete opgelegd worden bij het niet melden van veranderende omstandigheden.

Wanneer u bij veranderende omstandigheden wel een verzoek doet om de voorlopige aanslag aan te passen kan wel een boete opgelegd worden als dit onjuist gebeurt. Zorgvuldigheid is dus geboden. Maar wat nu als u erachter komt dat er een onjuist verzoek is ingediend. Wilt u de vergrijpboete alsnog voorkomen? Dien dan tijdig een juiste voorlopige aanslag in!

Geen voorlopige aanslag ontvangen?

Heeft u geen voorlopige aanslag ontvangen en verwacht u wel inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2022 te moeten betalen of terug te ontvangen? U kunt dan ook nog een verzoek indienen bij de Belastingdienst voor het opleggen van een voorlopige aanslag.

Voorlopige aanslag 2023

Verwacht u grote wijzigingen voor het jaar 2023? Een voorlopige aangifte IB kan vanaf november 2022 worden ingediend bij de Belastingdienst, zodat er gelijk een juiste voorlopige aanslag over 2023 wordt opgelegd. Wat betreft de voorlopige aangifte VPB, deze kan pas worden ingediend vanaf januari 2023. Het laten aansluiten van de voorlopige aanslag op de werkelijkheid kan het onnodig betalen van belastingrente voorkomen.

Heeft u nog vragen over uw voorlopige aanslag, of wilt u nog een wijziging indienen? Neem dan gerust contact op met mij of een van mijn collega’s. Ik help u graag verder!

A. (André) van de Weerd RB
Aangifte Adviseur
avdweerd@vanreefc.nl