17 juni 2019

Per 1 januari 2019 is de vrijwilligersregeling aangepast. De vrijwilligersregeling zorgt ervoor dat vrijwilligers tot een bepaald maximum onbelast vergoedingen kunnen ontvangen. De maximaal onbelaste vergoeding is in 2019 verhoogd van € 1.500 naar € 1.700 per jaar en van € 150 naar € 170 per maand. Daarnaast geldt nog de voorwaarde dat bij een afgesproken uurvergoeding deze maximaal € 5,00 bedraagt (jonger dan 23 jaar: € 2,75).

Hoe werkt deze regeling eigenlijk uit en welke organisaties kunnen er gebruik van maken?

De wet loonbelasting stelt dat alleen algemeen nut beogende instellingen, sportorganisaties en voor de vennootschapsbelasting vrijgestelde/niet-onderworpen organisaties een beroep kunnen doen op deze regeling. Van een vrijwilliger is kortgezegd sprake als iemand, niet in het kader van zijn beroep, vrijwillig werkzaamheden verricht.  Daarnaast geldt dus nog de eerder genoemde maximale vergoeding als voorwaarde.

Gebruik maken van de vrijwilligersregeling betekent dat de arbeidsrelatie tussen uw organisatie en de vrijwilliger niet als dienstbetrekking wordt aangemerkt. Er is dus geen sprake van het van het in de loonbelasting omschreven begrip werknemer. Hierdoor ontstaat er geen inhoudingsplicht voor de loonheffingen voor uw organisatie. Een mooie regeling dus!

Ja! De vrijwilligersregeling is een mooie regeling om mensen die zich vrijwillig willen inzetten een kleine beloning te geven. Toch worden risico’s met betrekking tot deze regeling vaak lager ingeschat dan ze daadwerkelijk zijn. Stel u heeft de zaken niet goed ingeregeld en de belastingdienst heft na. Met een beperkt aantal vrijwilligers kan de naheffing voor uw organisatie (met rente en boetes) al tienduizenden euro’s bedragen. Hoewel de belangen dus soms klein lijken kunnen er soms zeer forse naheffingen ontstaan.

Mijn vraag aan u is nog: heeft u de feiten en afspraken ten aanzien van uw vrijwilligers op orde en kunt u dit onderbouwen? Wij raden aan om afspraken tussen uw organisatie en de vrijwilligers goed vast te leggen in een vrijwilligersovereenkomst. Laat deze overeenkomst inhoudelijk beoordelen door een specialist. Daarnaast kan het van belang zijn om de ureninzet bij te houden en vast te leggen. En houdt de maximale vergoeding in de gaten.

Maakt uw organisatie gebruik van vrijwilligers? Heeft u de zaken goed ingeregeld? Laat het beoordelen door een specialist en voorkom discussie achteraf!

P.R.J. (Reijer) van Schothorst LLM RB

Mr. P.R.J. (Reijer) van Schothorst RB
Fiscalist
rvschothorst@vanreefc.nl