4 mei 2022

Hoge energie- en brandstofprijzen automotive

De hoge energie- en brandstofprijzen leveren veel mensen slapeloze nachten op. Het huis verwarmd houden en de tank van de auto gevuld is voor velen minder vanzelfsprekend dan dat het vroeger was. Ook ondernemers in de automotive hebben een flinke uitdaging om te anticiperen op de huidige hoge energieprijzen. In de automotive noemt 2/3 van de autobedrijven de hoge energiekosten als het meest urgente probleem waar ze nu mee te kampen hebben. Bij het merendeel stegen de kosten met 50%. Maar bij enkelen zelfs 100% of meer.

Toekomst verwachting

Eind 2021 waren de prijzen al erg hoog en onzeker. De oorlog in Oekraïne heeft de onzekerheid vergroot en de geopolitieke verhoudingen op scherp gezet. De onvoorspelbaarheid van onze energieprijzen valt natuurlijk in het niet bij de onzekerheid en ontberingen waarmee de Oekraïners te kampen hebben. Waar het toe leidt is onvoorspelbaar. Maar we moeten er rekening mee houden dat we nog een geruime tijd met hoge energieprijzen moeten leven.

De overheid heeft de situatie onderkend en is gekomen met compensatie. Een korting op de energiebelasting en een verlaging van de accijnzen op brandstof.

Maar wat kunt u zelf doen? Waar steekt u uw energie in?

Investeren in duurzaamheid, energieopwekking en energie-herwinning zijn goede keuzes. Bij investeringen kunt u bijvoorbeeld denken aan zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers of isolatie. Door de hoge energieprijzen is de terugverdienperiode voor deze investeringen een stuk korter dan voorheen. De voordelen zullen dan al snel opwegen tegen de investering en een positief effect hebben op de resultaten.

Grote bedrijven die veel energie gebruiken zijn verplicht om in de jaarrekening informatie te verstrekken over de energiebesparende maatregelen die zijn getroffen. Daarnaast is er ook de energiebesparingsplicht van waaruit onder andere kantoorpanden per 2023 minimaal energielabel C of hoger moeten hebben.

Subsidies

Er zijn verschillende subsidies, zowel direct als fiscaal, die dit ondersteunen. Naast subsidies zijn er ook voordelige vormen van financiering. Kijk bijvoorbeeld eens op de subsidie- en financieringswijzer van de RVO. Vaak is er meer mogelijk dan in eerste instantie wordt gedacht. Wij helpen u graag dóor te rekenen welke keuzes interessant kunnen zijn voor uw automotive onderneming. Ook werken we samen met subsidiebureaus die voor uw specifieke situatie snel de subsidiemogelijkheden in beeld kunnen brengen.

Voorraad en vraag

Bedreigingen brengen vaak ook kansen met zich mee. In een slapeloze nacht zal menigeen denken; had ik maar een zuinigere auto, of had ik maar een elektrische auto. Garagebedrijven, dealers en autoleasebedrijven kunnen hier rekening mee houden door bijvoorbeeld de voorraad af te stemmen en door rekening te houden met de toenemende vraag naar energiezuinige auto’s.

Ons advies

Neem gerust contact met ons op. Wij houden de actuele ontwikkelingen bij, zijn op de hoogte van het subsidielandschap en kunnen voor u doorrekenen wat de gevolgen van de keuzes zijn op resultaten van uw automotive onderneming.