25 juli 2018

Zenuwachtig ben je als ondernemer niet vaak. Wel die ene keer dat je op je knieën ging en de grote vraag stelde. Nu is het zover: je stapt het huwelijksbootje in! Dat per 1 januari 2018 het huwelijksvermogensrecht is gewijzigd, is je vast niet ontgaan. Sinds 1 januari 2018 geldt: worden er geen huwelijkse voorwaarden geregeld, dan trouwt een stel in een beperkte gemeenschap van goederen. Alles wat zij voor hun huwelijk hadden, inclusief schulden, blijft privévermogen. Voor jou als ondernemer bekent dit dat de onderneming ook privévermogen blijft en niet in de gemeenschap van goederen valt. Schuldeisers van je echtgeno(o)t(e) kunnen hun vordering in die situatie niet verhalen op de onderneming. Dat is het goede nieuws van het nieuwe huwelijksvermogensrecht.

Voor ondernemers zit er echter ook een minder prettige kant aan het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Wat is het geval? Vanaf de trouwdatum “komt ten bate van de gemeenschap een redelijke vergoeding van de kennis, vaardigheden en arbeid die een echtgenoot ten behoeve van die onderneming heeft aangewend, voor zover een dergelijke vergoeding niet al op andere wijze ten bate van beide echtgenoten komt of is gekomen”. Een regeling die overigens niet alleen voor de ondernemer geldt, maar ook voor de directeur/aandeelhouder van een BV die zelfstandig kan beslissen over het wel of niet uitkeren van dividend. In dat laatste geval kan een redelijke vergoeding nog heel wat anders zijn dan het salaris van de directeur/aandeelhouder.

Wat een redelijke vergoeding voor kennis, vaardigheden en arbeid in het kader van voorhuwelijkse onderneming is, daar laat de wetgever zich niet over uit. Dat mogen de echtgenoten zelf uitzoeken. Je raadt het al: dit geeft problemen als het huwelijk eindigt. En dat niet alleen in geval van echtscheiding (ruzie over de hoogte van de vergoeding), maar ook in geval van overlijden (is deze regeling toegepast en zo niet, wat moet er dan nog aan de gemeenschap worden toegerekend en hoe zit dat dan met de erfbelasting?).

Wil je als ondernemer deze problemen zo veel mogelijk voorkomen? Maak dan voorafgaand aan het huwelijk afspraken over de invulling van het begrip ‘redelijke vergoeding’ of wijk af van de wettelijke regeling in huwelijkse voorwaarden. Neem daarvoor gerust contact op met een specialist van Van Ree Finance Consultants.

 

B.W. (Wim) Boerman RB REP
Estate planner
wboerman@vanreeacc.nl