20 februari 2020

Ik zie je al denken: wat is dit nu voor een saaie titel. Moet ik deze blog lezen? Nee, dat hoeft niet, tenzij… je bestuurder bent van een stichting of een vereniging (en de daarvan afgeleide coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij). Want dan krijg je met dit wetsvoorstel te maken.

Zoals dat gaat met wetsvoorstellen is dit wetsvoorstel al weer jaren oud. Het werd in 2016 ingediend. De inhoud zal daarom niet geheel onbekend zijn. Maar omdat het wetsvoorstel op 28 januari jl. door de Tweede Kamer werd aangenomen, is het niet verkeerd om het geheugen weer een beetje op te frissen.

Wat is er ook al weer aan de hand?

De overheid wil het bestuur en toezicht van stichtingen en verenigingen zoveel mogelijk gelijkstellen aan dat van BV’s en NV’s. Voor alle rechtsvormen gaat hetzelfde recht gelden. De oorzaak: incidenten rondom bestuur en toezicht in de semi-publieke sector.

Voor de dagelijkse praktijk betekent het wetsvoorstel dat er een nieuwe “tegenstrijdig belangregeling” komt. Als een bestuurder of toezichthouder een tegenstrijdig belang heeft met de stichting of vereniging mag hij/zij niet meedoen aan de besluitvorming. Er komen ook aansprakelijkheidsregels voor bestuurders en toezichthouders ingeval van onbehoorlijke taakuitoefening. Verder moet er een regeling getroffen worden in de statuten voor het geval het bestuur niet in staat is om de stichting of vereniging te besturen. En zo zijn er nog meer wijzigingen.

Als het wetsvoorstel wet is geworden, zullen de statuten bij een eerstvolgende statutenwijziging aangepast moeten worden en misschien is het wel raadzaam om dat direct te doen

Wat voor nu geldt:

Vinger aan de pols en afwachten of de Eerste Kamer dit wetsvoorstel aanneemt. Daarna geldt: beoordelen of en op welke wijze de statuten aangepast moeten worden.

De specialisten van Van Ree Finance Consultants denken daarin graag met je mee.

 

B.W. (Wim) Boerman RB REP
Juridisch adviseur
wboerman@vanreeacc.nl