3 maart 2020

Bericht van de Rijksoverheid

Zomaar een bericht op de website van de Rijksoverheid: “In 2020 wordt het hoge tarief van de vennootschapsbelasting in tegenstelling tot eerdere plannen niet verlaagd. Vanaf 2021 gaat het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting wel verder omlaag, maar minder dan eerder bedacht. Met de extra opbrengsten die deze maatregel oplevert, verlaagt het kabinet  de lasten voor burgers.” Vervolgens wordt er een overzicht van de ontwikkeling in het VPB-tarief gegeven. (Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ondernemers/vennootschapsbelasting)

Tariefswijzigingen op een rijtje

Het zou zomaar kunnen dat het bovenstaande bericht aan uw aandacht is ontsnapt. En als dat niet zo is, zou het zomaar kunnen dat u het bericht voor kennisgeving heeft aangenomen. Soms hebben dergelijke berichten meer gevolgen dan u in eerste instantie denkt. Ik zet voor u de tariefswijzigingen op een rij:

    2018 2019 2020 2021
Het (lage) tarief (tot € 200.000) 20,0 % 19,0 % 16,5 % 15,0 %
Het (hoge) tarief (boven € 200.000) 25,0 % 25,0 %  25,0 % 21,7 %
Het tarief voordeel   5,0 % 6,0 % 8,5 % 6,7 %

Zoals u ziet heeft het tariefopstapje in 2020 een tariefvoordeel van 8,5%. Soms kan dit belastingvoordeel eenvoudig worden gerealiseerd.

Voorbeeld

Ter illustratie een voorbeeld. Stel: uw bv heeft voor het jaar 2020 een winstverwachting van € 1.000.000. Deze winst behaalt u door de verhuur van vijf vastgoedcomplexen. U heeft het voornemen om door middel van een juridische splitsing uw bv in 5 bv’s te splitsen. Want in het kader van risicospreiding kan een splitsing gewenst zijn. Onder voorwaarden kunt u uw bv met terugwerkende kracht splitsen. Belangrijk is dat er voor een splitsing wel zakelijke argumenten nodig zijn. Het belastingvoordeel is vervolgens € 68.000. Dit blijkt ook uit onderstaande berekening:

Zonder optimalisatie  
€ 200.000  x 16,50 %   =          €   33.000

€ 800.000  x 25,00 %   =          € 200.000 

 

€ 233.000

Met optimalisatie
€ 200.000  x 16,50 %   =          €   33.000

5 bv’s x € 33.000

 

€ 165.000

Belastingvoordeel €  68.000

Soms hebben keuzes meer gevolgen dan u in eerste instantie denkt. Daarom schroom niet om contact op te nemen met de specialisten van Van Ree Finance Consultants. Voor u het weet heeft u zomaar een flink belastingvoordeel te pakken!

J. (Johan) de Bruin AA RB

mr. J. (Johan) de Bruin AA RB
Belastingadviseur
jdbruin@vanreefc.nl
0343 – 415 940