Verkoop mondkapjes 0%-tarief

De Belastingdienst heeft bekendgemaakt dat vanaf 25 mei 2020 de verkoop van mondkapjes onder het 0%-tarief valt. Het voordeel hiervan is dat de verkoper de btw op de inkoop wel kan terugvragen, maar geen btw over de verkoop hoeft af te dragen. Deze bijzondere uitzondering geldt in ieder geval tot en met 30 september 2021.

0%-tarief op COVID-19-vaccins en -testkits

Met terugwerkende kracht vanaf 21 december 2020 tot en met 30 september 2021 geldt een 0% tarief op COVID-19-vaccins en -testkits.

Verlaagd tarief sportscholen

Sportscholen die sportlessen online aanbieden aan hun klanten mogen het verlaagde btw-tarief toepassen. Deze maatregel geldt voor het gedeelte van de sportschool waar ter vervanging online lessen worden aangeboden tijdens de verplichte sluiting.

De sportscholen waren vanaf 16 maart 2020 t/m 30 juni 2020, 18 december 2020 t/m 18 mei 2021 en 28 november 2021 t/m 14 januari 2022 gesloten. Tijdens deze perioden was het verlaagde tarief van toepassing. Het verlaagde tarief was ook nog van toepassing op online groepslessen na 18 mei 2021 tot en met 4 juni 2021.

Zorgpersoneel ter beschikking stellen

De uitleen van zorgpersoneel blijft buiten de heffing van btw. Daarbij maakt het niet uit wie de uitlener is. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  1. De inlener moet een zorginstelling of zorginrichting zijn die de btw-vrijstelling toepast;
  2. Op de factuur dient de uitlener te vermelden dat gebruik wordt gemaakt van de goedkeuring en de gegevens die hierop betrekking hebben in de administratie vast te leggen; en
  3. De uitlener mag alleen de brutoloonkosten in rekening brengen, verhoogd met een kostenvergoeding van max. 5%. Er mag geen winst worden beoogd of gemaakt met het ter beschikking stellen van zorgpersoneel.

De maatregel heeft geen gevolg voor de aftrek van voorbelasting van de uitlener. De maatregel geldt vanaf 16 maart 2020 tot en met 30 september 2021. Voor de nadere uitwerking hiervan verwijzen wij graag naar het beleidsbesluit.