Voor ondernemers met een G-rekening is een aanvullende maatregel getroffen. Het gaat hier bijvoorbeeld om ondernemers in de uitzendbranche en de bouw. Naast de bestaande mogelijkheid van deblokkering in het geval van overschotten, is het nu ook mogelijk om de G-rekening vrij te geven ter hoogte van het bedrag waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend. Een instructie voor het aanvragen van de (aanvullende) deblokkering wordt is op de website van de Belastingdienst geplaatst.

Deze aanvullende maatregel loopt af op 1 januari 2023.