Maatregelen

De kans is groot dat uw financiers terughoudender worden en u om meer zekerheid vragen. Mogelijk zit u op dit moment middenin een financieringsaanvraag of bent u voornemens om op korte termijn te gaan investeren? Het kabinet heeft ook diverse maatregelen aangekondigd ter vermijding van liquiditeitsproblemen:

  • Het garantieplafond van de regeling Garantie Ondernemersfinanciering.
  • Qredits heeft een tijdelijke crisismaatregel: kleine ondernemers wordt uitstel van aflossing aangeboden in combinatie met een renteverlaging van 2% voor de duur van 6 maanden.
  • Kleine Kredieten Coronaregeling

Banken proberen ook hun particuliere klanten door deze moeilijke tijd heen te helpen. Consumenten die door wegvallende inkomsten tijdelijk minder financiële ruimte hebben om de hypotheeklasten te betalen, wordt aangeraden contact op te nemen met hun bank. Banken bieden daarbij maatwerk zodat voor elke klantsituatie een passende oplossing wordt gezocht (Bron: Nederlandse Vereniging van Banken NVB).

Het kabinet heeft in een kamerbrief van 7 april 2020 ook andere aanvullende financieringsmaatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups.

Meer toegang tot financieringsmogelijkheden via de GO-regeling

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet heeft besloten om het garantieplafond van de GO verder te verhogen naar € 10 miljard (was al verruimd op 17 maart 2020 van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard). Deze verhoging is goedgekeurd door de Europese Commissie. Met de GO helpt het Ministerie van EZK zowel het MKB als grote ondernemingen. Dat gebeurt door garantie op bankleningen en -garanties (minimaal € 1,5 miljoen – maximaal € 150 miljoen per onderneming). Het garantiepercentage bedraagt 50%. Daarom is deze coronaregeling vanaf woensdag 29 april 2020 officieel open voor bedrijven waarbij de looptijd van een krediet zes jaar gaat worden. Het maximale garantiepercentage is verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven met een omzet vanaf € 50 miljoen) en naar 90% voor het MKB met als voorwaarde dat zij worden getroffen door de coronacrisis. Voor 2021 is er een budget van € 2,5 miljard (voor GO en GO-C samen) beschikbaar. De looptijd van een GO-C lening is maximaal 4 jaar. De regeling zou oorspronkelijk sluiten op 15 december 2020, maar de openstelling is verlengd tot 31 december 2021. Financiers kunnen hun garantieaanvraag tot 15 december 2021, 17.00 uur indienen bij RVO.

Specifieke kredietmogelijkheden voor start-ups en scale-ups

Het kabinet maakt het ook voor start-ups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis mogelijk om een overbruggingskrediet aan te vragen. Door de aard en kenmerken van start-ups en scale-ups komen ze voor een groot deel van de maatregelen niet in aanmerkingen. Tevens zullen de meesten niet in aanmerking komen voor de NOW-regeling. Daarom zullen op verzoek van het kabinet de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) deze kredieten gaan verstrekken. Het kabinet stelt hiervoor in eerste instantie € 400 miljoen ter beschikking. Vanaf 4 januari 2021 kunnen groeibedrijven een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. De COL is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de ROM’s en Techleap.nl.

Corona-Overbruggingslening

De leningen die de ROM’s gaan verstrekken variëren tussen de € 50.000 en € 2 miljoen. Bij bedragen boven de € 250.000 wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3% per jaar. Voor een lening boven de € 500.000 geldt een opslag van 2% per jaar.  De ROM’s streven ernaar de beoordelingen van de aanvragen onder de € 500.000 af te handelen binnen vier tot negen werkdagen. Voor aanvragen boven de € 500.000 is het streven om binnen drie werkweken tot een definitief besluit te komen. Meer informatie over criteria en aanvragen is te vinden op de website van ROM.

In totaal is er € 300 miljoen beschikbaar gesteld door het Ministerie van Economische zaken (EZK).  Aanvragen voor de COL waren in eerste instantie mogelijk tot eind september. Gezien het verloop van het economisch herstel en het resterende COL-budget heeft het kabinet besloten de regeling te verlengen tot uiterlijk 30 juni 2021. Bedrijven die eerder een COL toegekend hebben gekregen, kunnen niet opnieuw aanspraak maken op de COL-regeling.

Aanvullende maatregelen voor startups en scale-ups

Startups en scale-ups ondervinden grote gevolgen van de coronacrisis: uit een inventarisatie van Techleap.nl blijkt dat 55% van de bedrijven de vraag ziet wegvallen door het wegvallen van bestaande klanten of het wegblijven van nieuwe klanten. Het ophalen van de benodigde, nieuwe financiering is voor deze groep onder de huidige omstandigheden een probleem. Dit omdat startups en scale-ups en andere non-bancair gefinancierde bedrijven geen of slechts beperkt gebruik kunnen maken van de eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen die gericht zijn op met vreemd vermogen gefinancierde bedrijven. Meer informatie over criteria en aanvragen is te vinden op de website van ROM 

Nieuwe kredietmogelijkheid voor kleine ondernemers

Voor kleine ondernemers is het in deze coronatijd heel lastig om financiële steun te krijgen. Om hen hierbij te helpen is de Kleine Kredieten Corona-regeling (KKC) voor hen opengesteld. De overheid staat hierbij voor 95% garant voor € 750 miljoen aan overbruggingskredieten. Dit is voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot € 50.000).

De lening staat open voor ondernemers die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KVK voor 1 januari 2019. Voldoen zij aan deze voorwaarden dan kunnen de kleine ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000 tot maximaal € 50.000 met een looptijd van maximaal 5 jaar en een rente van maximaal 4%. Daarnaast betalen de ondernemers aan de staat een eenmalige provisie van 2% als vergoeding.

Overheid staat voor 95% garant

De overheid heeft voor deze regeling 750 miljoen beschikbaar gesteld en staat bij deze leningen voor 95% garant. De ondernemers kunnen voor de lening straks terecht bij de Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos. Financiers die momenteel al leningen via de BKMB-regeling verstrekken, mogen via de KKC-regeling ook de leningen aanbieden. De regeling is goedgekeurd door de Europese Commissie.

Ondernemers kunnen tot en met 31 december 2021 een aanvraag indienen voor het KKC bij hun financier.

Subsidie- en financieringswijzer i.v.m. o.a. corona-crisis

Wij maken u graag attent op de subsidie- en financieringswijzer zoals die is uitgegeven door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Door middel hiervan kunt u snel per sector in beeld krijgen van welke mogelijkheden u gebruik kunt maken. Deze vindt u op rvo.nl

Neemt  bij financieringsvragen gerust contact op met onze Corporate Finance Consultants

Wim van Vliet

mr. W.(Wim) van Vliet RB RV
wvvliet@vanreefc.nl.

Wij zijn op de hoogte van de meeste actuele ontwikkelingen en staan u graag met woord en daad terzijde.