Door de coronacrisis werken veel grensarbeiders op dit moment gedwongen thuis. Nederland heeft met Duitsland en België afspraken gemaakt over de toepassing van het Nederlands-Belgisch/Nederlands-Duits belastingverdrag voor werkdagen doorgebracht in het woonland. Het loon toerekenbaar aan de thuiswerkdagen is onder het belastingverdrag belast in het woonland.

Dat kan tot omvangrijke compliance issues en extra administratieve lasten voor werkgevers en werknemers leiden. Met Duitsland en België is voor grensarbeiders in loondienst daarom overeengekomen dat de thuiswerkdagen mogen worden behandeld als dagen gewerkt in het land waar de werknemer onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt. Dit onder voorwaarde dat deze thuiswerkdagen wel worden belast in het betreffende andere land.

Om aan te tonen dat de thuiswerkdagen een direct verband hebben met de coronacrisis, moet de grensarbeider een dagenkalender bijhouden over welke dagen het gaat en een verklaring van de werkgever hebben dat de thuiswerkdagen een gevolg zijn van de crisis. Voor grensarbeiders die, los van de crisis, in het thuisland werkzaamheden verrichten geldt de regel niet. Het loon toerekenbaar aan die dagen blijven belast in het thuisland.


Nederland is met België en met Duitsland overeengekomen om deze overeenkomsten tot en met 31 maart 2022 te verlengen.