Urencriterium zzp’ers

Ondernemers hebben recht op verschillende soorten ondernemersaftrek. De bekendste is waarschijnlijk de zelfstandigenaftrek. Hier kunnen ondernemers alleen gebruik van maken als ze 1.225 uur per jaar aan hun onderneming besteden en ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de aftrek verliezen zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 en van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 van uitgaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Voor ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, wordt ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen. Gemiddeld gaat dit om een voordeel van € 1.800.

Betaalpauze hypotheekverplichtingen

Kredietverstrekkers zoals banken willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden, als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moest dit normaal gesproken bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 worden terugbetaald en bij een pauze in 2021, uiterlijk in 2022 worden terugbetaald.

Om geldverstrekkers de mogelijkheid te bieden om hun schuldenaren de aflossingsachterstanden in de bijzondere omstandigheden veroorzaakt door de coronacrisis op een andere wijze te laten inhalen dan wettelijk is voorgeschreven, zijn in dit besluit goedkeuringen opgenomen waardoor de schuld ook in die situatie blijft behoren tot de eigenwoningschuld.

Volgens besluit van de Staatssecretaris moeten de betaalpauzes aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De belastingplichtige heeft tussen 12 maart 2020 en 31 december 2021 bij zijn geldverstrekker gemeld dat hij (dreigende) betalingsproblemen heeft door de uitbraak van het coronavirus en
  • De belastingplichtige en de geldverstrekker zijn als gevolg hiervan een betaalpauze overeengekomen, die uiterlijk op 1 januari 2022 ingaat, en die schriftelijk door de geldverstrekker wordt bevestigd en
  • Deze betaalpauze heeft een looptijd van maximaal twaalf maanden.

Als de geldverstrekker een ander dan een aangewezen administratieplichtige is, gelden aanvullende voorwaarden.

De gemiste aflossing moeten weer ingehaald worden door met de geldverstrekker een nieuw ten minste annuïtair aflossingsschema overeen te komen. Het nieuwe aflossingsschema heeft dan wel de maximale resterende looptijd als van de oorspronkelijke hypotheek en moet zo snel mogelijk na afloop van de betaalpauze ingaan. Heeft de betaalpauze betrekking op het jaar 2020 dan moet het nieuwe schema uiterlijk op 1 januari 2022 ingaan. Als de betaalpauze betrekking heeft op het jaar 2021 is dat uiterlijk 1 januari 2023.