Voorkom privé aansprakelijkheid / tijdige melding betalingsonmacht

Indien uw VPB-plichtige onderneming de verschuldigde loonbelasting, omzetbelasting of pensioenpremie niet tijdig kan voldoen, dan is belangrijk tijdig een melding van betalingsonmacht te doen bij de Belastingdienst. Wordt de betalingsonmacht niet of niet tijdig gemeld, dan bent u als bestuurder in beginsel in privé hoofdelijk aansprakelijk voor de niet betaalde loonheffingen, omzetbelasting en pensioenpremie. Dit ongeacht of het u verwijtbaar is. Een tijdige melding van betalingsonmacht vindt plaats binnen 14 dagen nadat de loonbelasting, omzetbelasting of pensioenpremie verschuldigd is.

Het Ministerie van Financiën heeft op 7 april jl. echter aangegeven dat er voor wat betreft de omzetbelasting en loonheffingen niet apart een melding betalingsonmacht hoeft te worden gedaan als er niet kan worden betaald vanwege de coronacrisis. In dat geval wordt het verzoek tot uitstel van betaling aangemerkt als een tijdige melding betalingsonmacht. Dit geldt voor zowel toekomstige als inmiddels verstreken tijdvakken (bron: Forum Salaris Belastingdienst).

Wij adviseren u geen verplichtingen aan te gaan die u niet kunt nakomen, want dit kan leiden tot privéaansprakelijkheid.

Veel gestelde juridische vragen

Het coronavirus heeft grote impact op de bedrijfsvoering van ondernemingen. Die impact is heel divers. Voor sommige ondernemers is er een acuut probleem in verband met stagnatie in toelevering van producten. Anderen hebben te maken met vraaguitval of onmogelijkheid van levering aan afnemers in ‘gesloten’ landen. Veel van deze gevolgen leiden ook tot juridische vragen.

BVD Advocaten publiceert de belangrijkste informatie vanuit juridisch perspectief. Wille en Donker Advocaten stelt een handig document op met belangrijke juridische vragen en antwoorden. Wij verwijzen u graag naar de inhoud hiervan. Bij vragen kunt u ook contact opnemen met onze juridisch adviseur,

B.W. (Wim) Boerman RB REP

Wim Boerman
(wboerman@vanreefc.nl).