Extra tijd tot 1 juli 2020

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aanvaard. De meeste onderdelen van de Wab, waaronder premiedifferentiatie WW, zijn per 1 januari 2020 in werking getreden. U krijgt nu tot 1 juli 2020 in plaats van 1 april 2020 de tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie. Dit staat onder meer in het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW van de Rijksoverheid (dd 17 december 2020).

Overwerk en premiedifferentiatie: lage ww-premie wordt in 2020 en 2021 niet herzien

De bepaling dat voor vaste werknemers waarbij in een kalenderjaar meer dan 30 procent meer uren zijn verloond achteraf de hoge WW-premie moet worden afdragen wordt voor 2020 en 2021 voor alle werkgevers opgeschort.
Werkgevers betalen sinds 1 januari 2020 onder de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In het verlengde daarvan is in het Besluit Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30 procent hebben overgewerkt.

In sectoren waar vanwege het coronavirus veel extra werk nodig is, bijvoorbeeld de zorg, leidt deze bepaling nu tot onbedoelde effecten. Daarom heeft De Stichting van de Arbeid verzocht deze regeling aan te passen. Het kabinet heeft toegezegd de regeling tijdelijk te wijzigen. Om deze onbedoelde effecten weg te nemen is besloten dat werkgevers over het kalenderjaar 2020 en 2021 op basis van de 30%-herzieningssituatie de lage WW-premie niet hoeven te herzien. Omdat een gerichte sectorale maatregel zeer bewerkelijk is voor de uitvoering, is ervoor gekozen om voor het jaar 2020 2021 een generieke uitzondering te maken voor de 30%-herzieningssituatie.

Let op: werkgevers hoeven dus niet over het jaar 2020 en 2021 de WW-premie op grond van de 30%-herzieningssituatie te herzien.
Het Besluit Wfsv wordt daarom tijdelijk aangepast. Per 1 januari 2022 zal de herzieningssituatie weer in werking treden.