20 september 2023

Als branchespecialist automotive hebben wij op Prinsjesdag 2023 het belastingplan voor u doorgenomen. En dat speciaal met de focus op fiscaliteit en de automotivebranche.

In het Belastingplan 2024 vallen ons drie zaken op:

 1. Aanpassingen in bijzondere regelingen
 2. Wijzigingen in tarieven
 3. Ontwikkelingen in de bedrijfsopvolgingsregeling

Graag gaan wij op deze drie zaken specifiek in.

Aanpassingen in bijzondere regelingen

Versoepeling naheffing handelaarskenteken

Een autohandelaar die gebruik maakt van een handelaarskenteken, moet aan alle voorwaarden voldoen ter voorkoming van een naheffing motorrijtuigenbelasting. Wordt er niet aan alle voorwaarden voldaan, dan loop je tegen een forse naheffingsaanslag motorijtuigenbelasting aan van 12 maanden motorrijtuigenbelasting en boete. Per 1 januari 2024 wordt de naheffingsaanslag en boete beperkt tot 3 maanden als de bestuurder het kentekenbewijs niet kan tonen

Versoberen oldtimersregeling mrb

Houders van voertuigen die 40 jaar of ouder zijn genieten op dit moment een vrijstelling van motorrijtuigenbelasting. Vanaf 1 januari 2028 wordt de oldtimersregeling voor de motorrijtuigenbelasting afgebouwd. Concreet betekent dit dat alleen voertuigen met een datum eerste toelating van voor 1 januari 1988 nog gebruik kunnen maken van de vrijstelling.

Versoepeling naheffing gebruik buitenlandse auto

De termijn voor naheffing van motorrijtuigenbelasting wordt beperkt naar 12 maanden in het geval dat er door een inwoner van Nederland gebruik wordt gemaakt van een buitenlandse auto.

Voertuigen met een Nederlands kenteken worden automatisch in de heffing van de mrb betrokken na de tenaamstelling. Voor in het buitenland gekentekende voertuigen dient de houder zich op eigen initiatief te melden. Doet de houder dat niet, dan is de naheffingsaanslag nu meestal nog 5 jaar aan motorrijtuigenbelasting.

Beëindigen kwarttarief paardenvervoer mrb

Vanaf 1 januari 2026 vervalt het kwarttarief voor de motorrijtuigenbelasting voor paardenvervoer. Binnen de mrb geldt een kwarttarief voor voertuigen die zijn ingericht voor het vervoeren van paarden voor paardensport. Het doel van het huidige kwarttarief is om burgers die dit soort voertuigen bezit te compenseren voor hun relatief lage gebruik van de weg. Vanwege vereenvoudiging van fiscale regeling wordt deze uitzondering geschrapt.

Call to action: ondanks de versoepelingen, blijf alert op onterecht gebruik van de openbare weg. Het is nog steeds een forse naheffing motorrijtuigenbelasting.

Wijzigingen in tarieven

Verhogen vaste voet bpm

De hoogte van de bpm voor een personenauto is opgebouwd uit een vast deel (vaste voet) en een variabel deel (schijvenstelsel). Het variabele deel is afhankelijk is van de CO2-uitstoot van de personenauto. Het vaste deel van de bpm wordt vanaf 1 januari 2025 verhoogd met € 200. Met de verhoging van de vaste voet van de bpm kan de subsidieregeling voor tweedehands elektrisch aangedreven personenauto’s (SEPP) worden gefinancierd.

Verdubbelen mrb-tarief voor kampeerauto’s

Met ingang van 1 januari 2026 wordt de motorrijtuigenbelasting voor campers verdubbeld. Vanaf die datum geldt een halftarief voor de mrb. Voor personenauto’s waarvan de binnenruimte is ingericht voor het vervoer en verblijf van personen en is voorzien van een vaste kook- en slaapgelegenheid (campers) geldt nu nog een kwarttarief. Voor kampeerauto’s die bedrijfsmatig worden verhuurd, geldt overigens al een halftarief.

Ontwikkelingen in de bedrijfsopvolgingsregeling

De huidige bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR) gaat gewijzigd worden. In het Belastingplan 2024 stelt het kabinet acht maatregelen voor samen met de al eerder aangekondigde maatregel om aan derden verhuurd vastgoed niet in aanmerking te laten komen voor de BOR en DSR.

Met ingang van 1 januari 2024 komt aan derden verhuurd vastgoed niet in aanmerking voor de BOR en DSR.

De onderstaande maatregelen worden met ingang van 1 januari 2025 ingevoerd:

 1. De vrijstelling in de BOR wordt aangepast. De vrijstelling van 100% wordt verhoogd van € 1.205.871 (2023) tot € 1.500.000 van het ondernemingsvermogen. De vrijstelling boven dit bedrag wordt 70% in plaats van de 83% die nu geldt.
 2. Al het beleggingsvermogen wordt belast. In de huidige regeling mag maximaal 5% van het vermogen beleggingsvermogen zijn.
 3. De dienstbetrekkingseis in de DSR vervalt. De verkrijger hoeft niet minimaal 3 jaar in dienst te zijn.
 4. Er wordt een minimum leeftijd van 21 jaar ingevoerd voor de verkrijger bij de BOR en DSR. Deze eis zal niet gelden bij erven.
 5. Bedrijfsmiddelen met een waarde van meer dan € 100.000 die ook privé worden gebruikt (jaarlijks te indexeren). Denk aan personenauto’s en (bij de IB-onderneming) onroerende zaken. De regeling geldt dan niet meer voor het deel dat deze middelen privé worden gebruikt.

De volgende maatregelen zijn complex en worden opgenomen in het Belastingplan 2025 met als beoogde datum van invoering 1 januari 2026:

 1. De bezitseis en de voortzettingseis in de BOR worden versoepeld. In de huidige regeling moet de schenker de onderneming minimaal vijf jaar bezitten en moet de verkrijger de onderneming minimaal 5 jaar voortzetten.
 2. Constructies (rollator-investeringen en dubbel-BOR) worden aangepakt.
 3. De BOR en de DSR worden beperkt tot reguliere aandelen met een minimaal belang van 5% in het geplaatst aandelenkapitaal.

Aanpassing vrijstelling

Zoals aangegeven wordt de vrijstelling van het ondernemingsvermogen met ingang van 1 januari 2025 aangepast. Het omslagpunt ligt bij een ondernemingsvermogen van ongeveer € 1.900.000. Als het ondernemingsvermogen hoger is, dan is het verstandig om in 2024 gebruik te maken van de BOR. Bij een lager ondernemingsvermogen is het beter om te wachten tot 2025. In onderstaand rekenvoorbeeld wordt het effect zichtbaar van de aanpassing van de vrijstelling. Hierbij is uitgegaan van afgeronde bedragen. Ook wordt er geen rekening gehouden met specifieke situaties.

Uiteraard is niet alleen maatregel 1 maatgevend om te toetsen of de BOR in 2024 dan wel in 2025 voor u interessant is. Wellicht dat u, gelet op maatregel 4 de BOR al in 2024 wilt toepassen.

Call to action: Denkt u na over bedrijfsopvolging? Wilt u niet voor verrassingen komen te staan en uw onderneming zo fiscaal vriendelijk mogelijk overdragen? Neem dan contact op met één van onze specialisten!

Tenslotte

We hebben een aantal wijzigingen voor u op een rij gezet. Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen over uw concrete situatie? Als ervaren adviseur in de automotive denken we graag met u mee! Neem daarom gerust contact met ons op.

Meer nieuwsitems