16 juli 2019

Voor de bouwsector was 2018 opnieuw een uitstekend jaar met een netto-omzet groei van 12% en een winstgroei van 30%. Ter vergelijking: in 2017 was dit een groei van respectievelijk 12,7% en 25,6%). Uit het door SRA uitgebrachte rapport blijkt dat deze groeicijfers in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Overijssel, Gelderland en Flevoland significant hoger lag dan in de overige provincies in het hoge noorden en zuiden van ons land.

De Nederlandse woningmarkt floreerde bij en er was meer ruimte voor investeringen in infrastructuur en utiliteitsbouw. De omzet- en de winstgroei in de bouw waren in 2018 dan ook bovengemiddeld. Een kanttekening is wel dat de vraag naar bouwprojecten nog altijd groter is dan de branche kan realiseren, ondanks dat Nederland inmiddels een recordaantal bouwbedrijven telt.

Vooruitzichten

Ook de vooruitzichten voor de bouwbranche blijven gunstig. Volgens cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) kan de nieuwbouw van woningen dit jaar opnieuw een stevige groei laten zien. Daarnaast is de verwachting dat de investeringen in de utiliteitsbouw de komende twee jaar krachtig groeit. De vergunningen zijn daarnaast in 2018 sterk toegenomen en diverse deelbranches zitten in de lift. De groei van investeringen in de grond-, weg- en waterbouw komt dit jaar wellicht zelfs in de dubbele cijfers uit.

Een belangrijke oorzaak voor de verwachte blijvende groei in de nabije toekomst betreft het stimuleren door de overheid voor verduurzaming. Door deze groei blijft de krapte op de arbeidsmarkt voortduren. Het aantal openstaande vacatures is in 2018 gestegen tot boven de 250.000. Ondanks deze krapte stegen de cao-lonen in 2018 maar iets groter dan die van de consumentenprijzen. Door het personeelstekort, samen met de hoge werkdruk en goede inkomsten, hebben ondernemers in de bouwsector volgens SRA te weinig zicht op waar efficiency te behalen valt. Het gevaar bestaat dat het tekort aan personeel de verdere groei remt en er onvoldoende wordt geïnvesteerd in innovatie en ICT, terwijl de tijd daar juist nu rijp voor is.

Van Ree Accountants denkt graag met u mee om deze efficiency wel te behalen. Ons doel is u helpen beter te ondernemen om zowel fiscaal als bedrijfseconomisch optimaal te presteren.

J. (Julian) Jonker MSc

J. (Julian) Jonker RA MSc
Relatiebeheerder
jjonker@vanreeacc.nl
0172-782130

Meer nieuwsitems