16 juli 2019

De zomervakantie staat voor de deur en scholieren zijn druk op zoek naar vakantiewerk. Veel bouwbedrijven maken tijdens de zomervakantie gebruik van scholieren en studenten. Zij verrichten in hun vakantie werkzaamheden voor het bedrijf. Op deze groep vakantiewerkers zijn andere regels van toepassing dan de regels die gelden voor het overige personeel.

Wat is een vakantiewerker?

Een vakantiewerker is een scholier/student die tijdens zijn (school)vakanties werkt bij een bedrijf.

Is de cao Bouw & Infra van toepassing op een vakantiewerker?

De bepalingen uit de cao Bouw & Infra zijn niet van toepassing. In artikel 1 is namelijk bepaald dat vakantiewerkers niet als werknemers in de zin van de cao worden gezien. Omdat de vakantiewerker geen werknemer is, valt hij onder de algemene wettelijke bepalingen. U kunt de vakantiewerker dus het wettelijk minimumloon betalen. Daarnaast heeft hij recht op 20 wettelijke vakantiedagen op jaarbasis en 8% vakantietoeslag.

Bestaat er verschil tussen een vakantiekracht en een zaterdagkracht?

Er bestaat inderdaad verschil tussen de arbeidsvoorwaarden van een vakantiekracht en die van een zaterdagkracht. Een zaterdagkracht is een gewone werknemer in de zin van de cao. Dat betekent dat alle cao-bepalingen van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomst. Bij een vakantiekracht is dat niet het geval.

Kan er een nul-urencontract worden aangegaan met een vakantiewerker?

Het is mogelijk om een nul-urencontract af te sluiten met een vakantiewerker. De vakantiewerker valt niet onder de cao. Daarom is het verbod op  het afsluiten van nul-urencontracten niet van toepassing.

Moet de vakantiewerker verzekerd worden?

Het is verstandig om een vakantiewerker via uw bedrijfsverzekeringen te verzekeren. Waarvoor? Voor de  de aansprakelijkheid wanneer hij schade veroorzaakt. Zoals eerder genoemd is de cao niet van toepassing op hem. Hij  valt daarmee ook niet onder de dekking van de Collectieve ongevallenverzekering vanuit de cao. Daarom dient u hem of apart te verzekeren voor ongevallen of onder te brengen bij de bedrijfsongevallenverzekering.

Welke Arbo-regels gelden er voor vakantiewerkers?

Jongeren van 16 en 17 jaar mogen bijna elk soort werk doen, maar geen gevaarlijk werk. Ze mogen bijvoorbeeld niet werken met gevaarlijke stoffen. Er zijn ook risicovolle werkzaamheden die ze wel mogen uitvoeren. Dat mag dan alleen onder deskundig toezicht. Ook wat betreft arbeidstijden gelden aangepaste regels. Jongeren van 16 en 17 jaar mogen gemiddeld 40 uur per week werken. Ze mogen niet ’s nachts werken, oproepdiensten doen en overwerken.

Vragen?

Wilt u een vakantiewerker aannemen en loopt u tegen vragen aan? Neem dan contact met ons op.

M. (Rien) van Koeveringe RPP

M. (Rien) van Koeveringe RPP
sr. HR-Consultant
rvkoeveringe@vanreehrc.nl
0342-400200

Meer nieuwsitems