23 november 2022

Rondom het realiseren van gezamenlijke huisvesting worden binnen de huidige wet-  en regelgeving knelpunten ervaren Deze handreiking geeft gemeenten, scholen en kinderopvang inzicht in oplossingen hiervoor. De handreiking is samengesteld door verschillende organisaties:

  • Vereniging Nederlandse Gemeenten
  • Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
  • Brancheorganisatie Kinderopvang
  • PO-Raad
  • Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang
  • Kenniscentrum Ruimte-OK
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

U vindt hier de Handreiking organiseren en financieren van gezamenlijke huisvesting kinderopvang en onderwijs .

 

 

 

Bron: OCW

Meer nieuwsitems