22 mei 2024

Het hoofdlijnenakkoord dat op 16 mei is gepresenteerd, dient als basis voor de verdere formatie en moet uiteindelijk tot een regeerakkoord leiden. De budgettaire bijlage bij het hoofdlijnenakkoord geeft inzicht in de financiering van de plannen.

Fiscale uitgangspunten

Het nieuwe kabinet wil lastenverlichting en bestaanszekerheid. Dit willen ze bereiken door arbeid minder zwaar te belasten. Als u meer werkt, moet dat lonen. Daarvoor willen ze een extra belastingschijf invoeren. Ook ondernemerschap wordt aangemoedigd. Het box 2-tarief gaat omlaag van 33% naar 31%. Daarnaast daalt de mkb-winstvrijstelling vanaf 2025 niet verder.

Enkele highlights

ARBEID

 1. Arbeid wordt minder zwaar belast door het invoeren van een derde schijf in de inkomstenbelasting.
 2. De tegemoetkoming in de extraterritoriale kosten voor buitenlandse werknemers die in Nederland werken wordt misschien versoberd. De 30%-regeling wordt in elk geval niet teruggedraaid.
 3. Het huidige zzp-beleid voor echte zelfstandige zzp’ers zet het kabinet voort. Het voorstel van de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden wordt daarom verder uitgewerkt.

ONDERNEMERS

 1. De mkb-winstvrijstelling wordt vanaf 2025 niet verder verlaagd en blijft 12,7%. Deze is in 2024 nog 13,31%.
 2. Vanaf 2025 worden de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting en het geven uit de vennootschap beperkt.
 3. Vanaf 2025 wordt de renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting (earningsstripping) van 20% naar 25% gebracht.
 4. Het hoge box 2-tarief wordt verlaagd van 33% naar 31%.

VERVOER

 1. De gewichtscorrectie voor elektrische auto’s in de motorrijtuigenbelasting blijft bestaan.
 2. De huidige accijnsverlaging op brandstof wordt verlengd en loopt door tot eind 2025.
 3. Diesel met een lager accijns (de zogenaamde rode diesel) wordt vanaf 2027 weer ingevoerd voor boeren, tuinders en loonwerkers.

WONEN

 • De hypotheekrenteaftrek voor de eigen woning blijft bestaan en het eigenwoningforfait wijzigt niet.
 • De salderingsregeling voor de zonnepanelen verdwijnt in één keer vanaf 1 januari 2027.
 • Er komt een belasting op ongebouwde grond die een woonfunctie heeft.

BTW

 1. De btw op culturele goederen en diensten, waaronder boeken, toegang tot theater, musea, kermisattracties en dierentuinen wordt vanaf 2026 verhoogd van 9 naar 21%.
 2. Het btw-tarief voor logies (onder meer hotelovernachtingen) gaat vanaf 2026 omhoog van 9 naar 21%.

PARTICULIEREN

 1. De verhoging van het box 3-tarief naar 36% wordt teruggedraaid. Onduidelijk is hoeveel en per wanneer.
 2. De giftenaftrek in de inkomstenbelasting wordt vanaf 2025 beperkt. Vanaf 2028 worden alle verschillende soorten giften in de inkomstenbelasting hetzelfde behandeld.

De maatregelen in het Hoofdlijnenakkoord staan nog niet vast. Het zijn uitgangspunten. Ze moeten nog in wetsvoorstellen worden opgenomen en goedgekeurd worden door de Tweede en Eerste Kamer. Toch is het goed ervan op de hoogte zijn. Heeft u vragen over wat dit betekent in uw situatie? Wij adviseren u graag.

Meer nieuwsitems