22 mei 2024

Het hoofdlijnenakkoord dat op 16 mei is gepresenteerd, dient als basis voor de verdere formatie en moet uiteindelijk tot een regeerakkoord leiden. De budgettaire bijlage bij het hoofdlijnenakkoord geeft inzicht in de financiering van de plannen.

Als specialist in de branche automotive hebben wij de belangrijkste wijzigingen voor u in kaart gebracht:

De in 2022 ingevoerde accijnsverlaging voor brandstoffen wordt met een jaar verlengd tot en met kalenderjaar 2025.

De stimulering van elektrisch rijden zal ook onder dit kabinet weer gaan veranderen. Alle subsidies voor de aanschaf van elektrische auto’s, zowel voor nieuwe als tweedehands auto’s, worden met ingang van 2025 afgeschaft. De verduurzaming van het wagenpark blijft wel gestimuleerd worden. Volgens het akkoord gaat de “elektrische rijder eerlijk bijdragen, om de opbrengsten op de lange termijn houdbaar te houden”. Hoe dit verder ingevuld gaat worden, is nu nog niet bekend. Op korte termijn zullen er, is onze verwachting, nog steeds geen heldere consequente maatregelen ingevoerd worden. Met onzekerheid voor verkoopmogelijkheden en voor (rest)waardering van occasions.

Heeft u vragen over wat dit betekent in uw situatie? Wij adviseren u graag.

 

Meer nieuwsitems