22 mei 2024

Het hoofdlijnenakkoord dat op 16 mei is gepresenteerd, dient als basis voor de verdere formatie en moet uiteindelijk tot een regeerakkoord leiden. De budgettaire bijlage bij het hoofdlijnenakkoord geeft inzicht in de financiering van de plannen.

Als specialist in de branche bouw hebben wij de belangrijkste wijzigingen voor u in kaart gebracht:

In het hoofdlijnenakkoord neemt woningbouw een belangrijke plaats in. De aanpak van de wooncrisis krijgt prioriteit in de plannen. Het woningtekort moet worden teruggedrongen en belemmeringen daarvoor moeten worden teruggedrongen. De intenties zijn goed, maar met alleen intenties komen we er niet aldus Bouwend Nederland; het gaat nu aankomen op uitvoeringskracht. Daarbij komt er een coördinerend minister om regie te voeren over waar, hoeveel en voor wie er gebouwd gaat worden. Er komt meer autonomie bij lagere overheden en in dat kader ook ruimte voor een belasting onbebouwde grond met een woonfunctie. Dat alles met als doel om meer beschikbare en betaalbare grond te organiseren. Ambitieuze plannen aldus Vastgoedactueel, maar je kunt je afvragen of het allemaal haalbaar is.

We blijven de ontwikkelingen hiervan volgen.

Heeft u vragen over wat dit betekent in uw situatie? Wij adviseren u graag.

Meer nieuwsitems