21 juni 2022

Het is bijna 1 juli. Een belangrijke deadline voor verantwoording in het onderwijs. Na

  • Opstellen
  • Controleren
  • Bespreken
  • Vaststellen
  • Goedkeuren

van de jaarstukken volgt voor veel onderwijsinstellingen de laatste stap. Het indienen bij DUO. Niet alleen op papier, maar ook in Xbrl.

Naast de jaarrekening en de continuïteitsparagraaf moet u nu ook over NPO op schoolniveau via Xbrl verantwoording afleggen. Vindt u het ingewikkeld? Dan bent u niet de enige. Wij maken u daarom graag attent op deze mogelijkheden:

DUO biedt invulinstructies en handleidingen. Daarnaast organiseert DUO voorlichtingsbijeenkomsten. Op 22 juni om 13.30 uur kunt u online uw vragen stellen aan de medewerkers van DUO.

Meer nieuwsitems