5 september 2019

De minister van OCW heeft in een kamerbrief bericht dat alle door de mbo-instellingen ingediende kwaliteitsagenda’s kwalitatief voldoende zijn. Dit betekent dat alle mbo-instellingen voor de periode 2019-2022 het investeringsbudget ontvangen. De kwaliteitsagenda’s zijn een uitvloeisel van de in het bestuursakkoord ‘Trots, Vertrouwen en Lef’ van 7 februari 2018 gemaakte kwaliteitsafspraken.

Bron:  www.rijksoverheid.nl

Meer nieuwsitems