3 juni 2021

Vroegpensioen na zware arbeid: 

Het heeft even geduurd voordat de nieuwe CAO van Bouw & Infra van de werkplaats rolde. Nadat de onderhandelingen een paar keer waren uitgesteld lag er op 12 mei 2021 toch een conceptakkoord. Tot 27 mei werd het onderhandelingsresultaat aan de leden van bonden en werkgeversorganisaties voorgelegd. Op 28 mei bleek dat het voorstel akkoord was bevonden.

Nieuwe CAO Zwaarwerkregeling Bouw & Infra

In de nieuwe CAO wordt de “Zwaarwerkregeling Bouw & Infra” uitgebreid. Deze regeling stelt werknemers in staat om maximaal drie jaar vóór hun AOW-gerechtigde leeftijd te stoppen. UTA-werknemers zoals projectleiders, planners, secretariaatsmedewerkers kunnen – volgens de nieuwe afspraken – vanaf 1 januari 2022 ook gebruik maken van deze regeling. Bouwplaatswerknemers hadden deze mogelijkheid al sinds 1 januari 2021. Om gebruik te maken van deze zwaarwerkregeling moet u wel voldoen aan enkele voorwaarden.

Situatie voor 1 januari 2021: RVU

Voor 2021 bleek het eerder stoppen met werken dan de AOW-gerechtigde leeftijd niet altijd mogelijk. De reden hiervoor was de RVU-heffing. RVU staat voor Regeling Vervroegd Uittreden. En RVU betekende voor de werkgevers 52% extra belastingheffing.

Tijdelijke vrijstelling RVU vanaf 1 januari 2021

In het pensioenakkoord van juni 2019 is afgesproken dat werkgevers met oudere werknemers afspraken kunnen maken over het eerder stoppen met werken, zonder dat dit als een RVU-regeling wordt gezien. Door middel van een RVU-vrijstelling blijft de 52% extra belastingheffing achterwege. Deze vrijstelling is een tijdelijke maatregel, voor een periode van vijf jaar.

Uitwerking wettelijke regeling

De regeling is van toepassing in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling, gelden de volgende voorwaarden:

  • De uitkeringen vinden plaats in de 36 maanden voor het bereiken van de AOW-leeftijd;
  • De uitkering duurt maximaal 36 maanden;
  • Voor de vrijstelling geldt er een maximumbedrag van € 1.847 (in 2021) per maand.

Wanneer het bedrag van de vertrekregeling hoger is dan de vrijstelling, dan is alleen over het meerdere RVU-heffing verschuldigd.

Per werknemer mag u de vrijstelling één keer benutten. Het is overigens niet noodzakelijk dat er sprake is van een maandelijkse uitkering. Het is ook mogelijk om de uitkering in één keer te doen (dus op het moment van stoppen). De maanden worden naar boven afgerond.

Belangrijk is om te realiseren dat er geen vrijstelling mogelijk is als er eerder dan 36 maanden voor het bereiken van de AOW-leeftijd gestopt wordt met werken.

Uitbreiding UTA-werknemers

Zoals aangegeven dient u ook aan de CAO-voorwaarden te voldoen. Omdat UTA-werknemers ook gebruik kunnen maken (vanaf 1 januari 2022) van de regeling, noemen wij ook specifiek voor de UTA-werknemers de aanvullende voorwaarden:

  • De UTA-werknemer is direct voorafgaand aan zijn uittredingsdatum werkzaam als UTA-werknemer;
  • De UTA-werknemer is op 1 juli 2020 of op 1 januari 2020 werknemer in de zin van de CAO;
  • In de periode van 25 jaar direct voorafgaand aan de uitdienstdatum dient de UTA medewerker:
    • Ten minste 20 jaar werknemer te zijn geweest in de zin van de CAO en
    • Ten minste 5 jaar bouwplaatswerknemer te zijn geweest in de zin van de CAO.

Tips voor uw bouwbedrijf

Helaas wordt in de praktijk veelal pas achteraf de vraag voorgelegd of er sprake is van een RVU-situatie. In veel gevallen is de conclusie dat dit inderdaad het geval is, waarbij reparatie achteraf niet meer mogelijk is. Wij raden sterk aan om in het geval uw werknemers eerder willen stoppen met werken vooraf tijdig advies in te winnen. Dit om te laten beoordelen of sprake is van een RVU-risico dan wel of er met recht gebruik gemaakt kan worden van de RVU-vrijstelling. Want wanneer er achteraf een RVU wordt vastgesteld, dan is sprake van een extra werkgeversheffing. En die is maar liefst 52%.  De werkgeversheffing van 52% kunt u niet op de werknemer verhalen.

Voor dat advies nemen wij graag de tijd. Neem gerust contact met ons op.

Mr. J. (Johan) de Bruin
jdbruin@vanreeacc.nl
0343-415940

Meer nieuwsitems