19 december 2023

Moeten autobedrijven hun omzet inclusief of exclusief BPM verantwoorden?

In een blog wezen we vorig jaar al op een uiting hierover voor de Raad van de Jaarverslaggeving (RJ). Deze uiting is definitief in de RJ opgenomen en is daarmee verplicht van toepassing voor uw jaarverslag 2023. De hoofdregel voor de automotive zoals die in de RJ staat is daarmee:

! Importeurs, dealers en andere autobedrijven

! presenteren de BPM niet als omzet

! bij auto’s die voor de eerste keer in Nederland op kenteken gesteld zijn.

De achterliggende gedachte is dat de BPM die dan aan de klant in rekening wordt gebracht, eigenlijk namens de overheid wordt ontvangen en daarom niet als voordeel (en dus omzet) voor het autobedrijf wordt gezien. Het bijzondere is dat in de praktijk meestal alleen de importeur daadwerkelijk BPM afdraagt aan de belastingdienst. Bij dealers en autobedrijven zal dat alleen bij import het geval zijn.

Wat als u tot en met 2022 de omzet nog inclusief de BPM in de jaarrekening heeft verantwoord? Dan voert u een stelselwijziging door in de jaarrekening 2023. Dit houdt in dat:

  • De vergelijkende cijfers over 2022 moeten worden aangepast. En de BPM wordt niet in de omzet verantwoord. Zowel de omzet als de inkoopwaarde worden daarmee aangepast. Dit heeft geen gevolgen voor het resultaat over 2022.
  • De stelselwijziging moet worden toegelicht. In de toelichting wordt beschreven welke aanpassing er in de vergelijkende cijfers is gedaan, met vermelding van het bedrag.

Een belangrijke wijziging dus,  in de jaarrekening voor de automotive sector. Wij helpen u graag verder als u vragen heeft. Neem gerust contact met ons op.

Meer nieuwsitems