16 juli 2019

De boodschappenkar

Tijdens de jaarlijkse verkoping in ons dorp is er altijd weer de winkelwagen met boodschappen. Schatten is dan gewenst. Uiteraard na betaling voor het goede doel. Ook ik doe dan een gooi naar de waarde van die boodschappen. Is dat schatten, raden of zelfs gokken??

Schattingen

Het draait om schattingen! Schatten moet altijd bij de waardering van onderhanden projecten in de bouw. Maken wij een jaarrekening dan hebben we het er met onze klant over. Controleren we een jaarrekening dan hebben we het er met onze klant over. En de meningen over schattingen lopen uiteen. Dat mag en dat maakt het ook boeiend.

Regels

De regelgever stelt in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving dat het moet gaan om een betrouwbare schatting. Dus niet een gooi naar wat het zou kunnen zijn, maar een BETROUWBARE schatting. Het onderstaande komt letterlijk uit de regelgeving. Voor het gemak nemen we alleen dat wat geldt voor aanneemcontracten.

Met betrekking tot een aanneemcontract dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan om vast te stellen dat het resultaat van een onderhanden project op betrouwbare wijze kan worden ingeschat:

  • de totale projectopbrengsten kunnen op betrouwbare wijze worden bepaald;
  • het is waarschijnlijk dat de economische voordelen met betrekking tot het onderhanden project naar de rechtspersoon zullen toevloeien;
  • zowel de vereiste projectkosten om het onderhanden project af te maken als de mate waarin het onderhanden project per balansdatum is voltooid, kunnen op betrouwbare wijze worden bepaald; en
  • de aan het onderhanden project toe te rekenen projectkosten zijn duidelijk te onderscheiden en op betrouwbare wijze te bepalen, zodat de werkelijk bestede kosten vergeleken kunnen worden met de voorcalculatie of eerdere schattingen.

Projectadministratie

Een  goede projectadministratie is een voorwaarde. En goed is inclusief voldoende onderbouwing.  De match tussen voorcalculatie en realisatie wordt voortdurend gemaakt.  De peilstok prikken we regelmatig in het project om de voortgang te meten en de schatting te kunnen bijstellen.

Is het niet betrouwbaar te schatten dan zal er gewaardeerd moeten worden op de zero profit methode. De opbrengsten worden dan met een gelijk bedrag als de projectkosten verantwoord in de winst- en verliesrekening. We nemen dan nog geen resultaat. Bij langdurige winstgevende projecten in de bouw kan dat vervelend zijn. We maken resultaat, maar we kunnen het nog niet laten zien. Ander nadeel is dat de fiscale waardering wel winstneming vereist. Met een wat minder betrouwbare schatting maken we richting fiscus dus wel winst zichtbaar en tikken af.

Betrouwbaar resultaat

Volgens ons moet iedere  onderneming zelf  op een betrouwbare wijze  vaststellen hoe het project ervoor staat. Is het winstgevend of niet?  Wat voor resultaat begroten we op het project? Elke ondernemer houdt voortdurend de vinger aan de pols. Maar ook iedere ondernemer in de bouw weet dat je op een zonnige, minder zonnige en zelfs pessimistische wijze naar een project kunt kijken. Afhankelijk van je bril  kan dat best wel impact hebben op het resultaat van een project.

Ook weten wij dat meerdere “betrouwbare” schattingen van het zelfde bouwproject kunnen leiden tot verschillende uitkomsten binnen een bepaalde bandbreedte.  Daarbij is het van belang dat de onderbouwing op orde is van de gedane schattingen.

Afsluitend

Dit maakt de post onderhanden projecten zo boeiend in de jaarrekening en dat komen we bij de controle van de jaarrekening tegen. Daar leren wij ook elke keer weer bij. Onze kennis en ervaringen zetten wij graag voor u in!

drs. K.H. (Klaas) Hille RA

drs. K.H. (Klaas) Hille RA
Directeur/partner
khille@vanreeacc.nl
0345-589000

Meer nieuwsitems