21 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 is het belastbaar feit voor de bpm gewijzigd naar het moment van inschrijving in het kentekenregister. Op grond van een specifieke regeling kunnen vergunningshouders de bpm per tijdvak voldoen. Dat tijdvak is nu nog een maand. Vanaf 1 juli 2022 zijn ook kwartaalaangiften mogelijk. Tot die tijd geldt een specifieke regeling.

Goedkeuring

De staatssecretaris keurt onder voorwaarden goed dat:

  • de voldoening van de in januari en februari 2022 verschuldigde belasting uiterlijk op 30 april 2022 plaatsvindt, en
  • de voldoening van de in april en mei 2022 verschuldigde belasting uiterlijk op 31 juli 2022 plaatsvindt.

Voorwaarden

  • De aangifte van de in een tijdvak verschuldigd geworden belasting wordt maandelijks gedaan, ondanks dat de daadwerkelijke voldoening van deze belasting op een later moment mag plaatsvinden. In een schema in het besluit is dit concreet weergegeven (zie onderaan artikel). Wordt niet tijdig aangifte gedaan, dan kan de inspecteur naheffen en een boete opleggen.
  • De betaling moet per (eerder ingediende) maandaangifte worden gedaan en zijn voorzien van het bij die maand horende betalingskenmerk.
  • Bij het niet voldoen van de belasting op het hierboven genoemde moment, kan de inspecteur de niet betaalde belasting naheffen en een boete opleggen.

Schematisch weergegeven betekent dit het volgende:

 

mr. G.C. (Govert) Meerkerk
Belastingadviseur
gmeerkerk@vanreefc.nl

Meer nieuwsitems