23 november 2022

Publiek-private activiteiten

De in april 2021 in werking getreden Beleidsregel ‘Investeren met publieke middelen in private activiteiten’ heeft in de sectoren MBO en HO al veel stof doen opwaaien. Hoewel de Beleidsregel op het oog niet heel ingewikkeld lijkt, kan deze verstrekkende gevolgen hebben voor interne beheersing door onder andere de verplichting om integrale kostprijs toe te passen bij publiek-private activiteiten. Ook de definitie van private activiteiten, toch één van de kernbegrippen, zorgt voor verbreding ten opzichte van eerdere definities en ook voor interpretatieverschillen.

Uitstel verantwoording

Zowel instellingen, bestuursorganisaties en onderwijsaccountants hebben bij de Minister aan de bel getrokken. Dit heeft er toe geleid dat besloten is om, in navolging van boekjaar 2021, ook voor boekjaar 2022 uitstel te geven om in het bestuursverslag een verantwoording op te nemen die voldoet aan de vereisten uit de nieuwe Regeling. Ook in 2022 kan de verantwoording daarom worden ingericht op grond van de al jarenlang in gebruik zijnde thema’s uit de Helderheidsnotities voor MBO en HO.

Tijdig voorbereiden

Wij zijn van mening dat dit uitstel overigens niet betekent dat instellingen het invoeren van de Regeling ook uit kunnen stellen. Wij vinden dat het van belang blijft om te inventariseren welke activiteiten aangemerkt kunnen of moeten worden als publieke activiteiten. En tijdig te beginnen met het voorbereiden van de berekeningen op basis van integrale kostprijs-methodiek. Wij blijven over dit onderwerp daarom graag met u in gesprek.

Meer nieuwsitems