21 juni 2018

Uw spaartegoeden, beleggingen en schulden in privé geeft u aan in box III van de aangifte inkomstenbelasting. De wetgever stelt bij fictie het rendement op uw privévermogen vast. Over het rendement wordt dan 30% belasting geheven.

Sparen versus beleggen

De huidige rente op spaartegoeden is laag. Hierdoor is het al gauw meer rendabel om te beleggen, bijvoorbeeld in aandelen. Op dividend dat u ontvangt op deze aandelen wordt dividendbelasting ingehouden. Dit is een voorheffing die u kunt verrekenen in uw aangifte inkomstenbelasting.

Buitenlandse dividendbelasting

Ook buitenlandse dividendbelasting kunt u verrekenen. Nederland heeft met veel landen een verdrag afgesloten. Hierin wordt geregeld welk land het heffingsrecht over o.a. dividenden heeft en tot welk percentage een land de dividenden mag belasten. Deze afspraken verschillen per land. Daarnaast wordt afgesproken dat Nederland een aftrek verleend voor de in het buitenland verschuldigde belasting. Deze buitenlandse dividendbelasting kunt u dan verrekenen met uw inkomstenbelasting in box III.

De praktijk

In de praktijk komt het nogal eens voor dat in het buitenland meer belasting wordt ingehouden dan op basis van het verdrag tussen Nederland en het desbetreffende land is toegestaan. Afgesproken is bijvoorbeeld dat het desbetreffende land de dividenden voor 15% mag belasten. Dit land houdt echter geen rekening met het verdrag en houdt 30% dividendbelasting in. In box III kunt u hiervan 15% verrekenen zoals afgesproken in het verdrag. De overige 15% is onterecht ingehouden. U zult dit moeten terugvragen bij de belastingautoriteiten van het desbetreffende land.

In Nederland is de voorkoming van dubbele belasting op dividenden goed geregeld. Vaak kunt u de buitenlandse dividendbelasting verrekenen. Maar houd u dus in de gaten of er in het buitenland niet meer is ingehouden dan bij verdrag is toegestaan. De in het buitenland te veel ingehouden dividendbelasting vraagt u terug bij de belastingautoriteiten van het desbetreffende land.

P.R.J. (Reijer) van Schothorst RB
Belastingadviseur
rvschothorst@vanreeacc.nl

Meer nieuwsitems