29 juli 2020

Witwassen en het financieren van terrorisme vinden vaak in een internationale context plaats. Hierdoor is het resultaat van regelgeving op nationaal en Europees niveau te beperkt.  Om misbruik van het financiële stelsel te voorkómen, is een regelgevend kader gevormd. Het bestaat uit internationale standaarden. Dit zijn de FATF, de Europese vierde anti-witwasrichtlijn en op nationaal niveau de Wwft.

Voor het aangaan van een zakelijke relatie of het verrichten van een transactie moet uw instelling een risicobeoordeling uitvoeren. Maar ook een cliëntenonderzoek is verplicht. Lees in de ‘algemene leidraad’ van het ministerie wat uw verplichtingen zijn op grond van de Wwft.

Neem bij vragen gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Meer nieuwsitems