24 februari 2021

De termijn voor het aanvragen van de definitieve berekening voor de eerste aanvraagperiode NOW is verlengd tot en met 31 oktober 2021. Dit betekent dat u langer de tijd heeft om uw aanvraag te doen.
De aanvraagtermijn voor de definitieve berekening is voor alle werkgevers gelijkgetrokken. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen werkgevers die een derdenverklaring, een accountantsverklaring of geen aanvullende verklaring nodig hebben.
Hiermee vervallen de sluitingsdata van 23 maart en 29 juni 2021 en geldt voor alle werkgevers de datum van 31 oktober 2021 als nieuwe sluitingsdatum voor het aanvragen van de definitieve berekening van de eerste aanvraagperiode.

21 januari 2021

Op 21 januari 2021 heeft het Kabinet besloten de tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW 3 niet te versoberen, zoals eerder aangekondigd, maar juist te verruimen. Zo gaat de maximale compensatie 85% bedragen in plaats van 80% nu, bij 100% omzetverlies. De voorziene vermindering van het maximum per werknemer per 1 april ’21 van twee keer naar één keer het maximum dagloon, is van de baan.

Het kabinet heeft op 9 december  besloten om de NOW 3.1 in het eerste kwartaal van 2021 niet af te bouwen ten opzichte van het vierde kwartaal 2020. De vergoedingspercentages blijven gelijk aan het laatste kwartaal 2020 net als de omzetdrempels.

Daarnaast is besloten dat de sluitingsdatum voor de aanvraag voor de 1e tranche/tijdvak van NOW 3.1 niet op 13 december maar op 27 december 2020 sluit. Wij hebben op 10 december 2020 tijdens ons webinar onder meer de NOW-regeling toegelicht.