De tegemoetkoming geldt voor de periode januari, februari en maart 2021. De aanvragen konden worden ingediend tot en met 14 maart 2021. Het aanvragen van de definitieve berekening kan van 31 januari 2022 tot en met 23 oktober 2023.

Vanaf de derde aanvraagperiode NOW telt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) niet meer mee als omzet. Hierdoor is het mogelijk om alsnog een tegemoetkoming aan te vragen voor de vierde aanvraagperiode. Dit kan tot en met 16 juli 2021.

Voor de vierde aanvraagperiode geldt:

  • Er kan tegemoetkoming worden aangevraagd als er over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies is van minimaal 20%.
  • Voor de berekening van de tegemoetkoming wordt uitgegaan van de loonsom van juni 2020.
  • De tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden.
  • Als er een tegemoetkoming is ontvangen voor de derde aanvraagperiode, dan moeten de 3 maanden van de vierde aanvraagperiode aansluiten op de 3 maanden waarin er omzetverlies verwacht werd in de derde aanvraagperiode.
  • De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonkosten.
  • De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020 zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming.
  • Als er een werknemer ontslagen wordt of het contract loopt af dan heeft de werkgever de inspanningsplicht om de werknemer te begeleiden naar ander werk.
  • Als er een aanvraag wordt gedaan voor bedrijfseconomisch ontslag, dan is de werkgever dit verplicht te melden via UWV Telefoon NOW  
  • Het maakt niet uit of ook een tegemoetkoming is ontvangen voor eerdere periodes.