De tegemoetkoming geldt voor de periode april, mei en juni 2021. De aanvraag kan worden ingediend tot en met 30 juni 2021.

Vanaf de derde aanvraagperiode NOW telt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) niet meer mee als omzet. Hierdoor is het mogelijk om alsnog een tegemoetkoming aan te vragen voor de vierde aanvraagperiode. Dit kan tot en met 16 juli 2021.

Voor de vijfde aanvraagperiode geldt:

  • Er kan tegemoetkoming worden aangevraagd als er over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies is van minimaal 20%.
  • Voor de berekening van de tegemoetkoming wordt uitgegaan van de loonsom van juni 2020.
  • De tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden.
  • Als er een tegemoetkoming is ontvangen voor de derde aanvraagperiode, dan moeten de 3 maanden van de vijfde aanvraagperiode aansluiten op de 3 maanden waarin er omzetverlies verwacht werd in de vierde aanvraagperiode.
  • De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonkosten.
  • De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020 zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming.
  • Als er een werknemer ontslagen wordt of het contract loopt af dan heeft de werkgever de inspanningsplicht om de werknemer te begeleiden naar ander werk.
  • Als er een aanvraag wordt gedaan voor bedrijfseconomisch ontslag, dan is de werkgever dit verplicht te melden via UVW telefoon NOW  
  • Het maakt niet uit of ook een tegemoetkoming is ontvangen voor eerdere periodes.